سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 16 آذر 1398 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ

رییس مرکز :  

 
 

دکتر فریبرز منصور قناعی  {CV} استاد -  فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد English PDF

  

معاون مرکز :

  
 دکتر فرحنار جوکار {CV} - عضو هیات علمی - دکترای اپیدمیولوژی  English PDF
     

    هییت موسس :

 

       1- دکتر فریبرز منصور قناعی - فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد - عضو هیات علمی

 

 
 

      

2- دکتر عبدالرسول سبحانی - متخصص فارماکولوژی - عضو هیات علمی

 

 

 
 

      

3- دکتر محمود یوسفی مشهور - فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد - عضو هیات علمی

 

 
 
  

    

   4- دکتر آبتین حیدرزاده - متخصص پزشکی اجتماعی - عضو هیات علمی

 

 
 
  
    
   5- دکتر اکرم پورشمس - فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد - عضو هیات علمی
 

 

شورای پژوهشی:

 

۱.دکتر فریبرز منصور قناعی (فوق تخصص گوارش و کبد)

 


۲.دکترفرحناز جوکار (دکترای اپیدمیولوژی)

 

 


۳.دکتر زهرا عطرکار روشن ( دکترای آمار حیاتی)

 


۴.دکتر عاطفه قنبری (دکترای پرستاری)

 


۵.دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد)

 


۶. دکتر محمد رضا نقی پور( دکترای اپیدمیولوژی)

 


7.دکتر حمید سعیدی ساعدی (فوق تخصص آنکولوژی)

 


8.دکتر علی اکبر صمدانی ( دکترای تخصصی  ژنتیک )

 

 

 ۹. دکتر سهیل حسنی پور (دکترای اپیدمیولوژی)


 ۱۰. خانم مهرنازاصغرنژاد ( کارشناس ارشد پرستاری)


اعضای هییت علمی :

۱. دکتر کیوان امینیان (فوق تخصص گوارش و کبد) 

 


۲. دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد)

 

 

۳. دکتر صبا فخریه اصل (فوق تخصص گوارش و کبد)

 

  

۴. دکتر کوروش مجتهدی (فوق تخصص گوارش و کبد)

 

 

5.دکتر علی اکبر صمدانی (دکترای تخصصی ژنتیک) 

 

  

 ۶. دکتر سیده امینه حجتی  (فوق تخصص گوارش و کبد)