سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/02/29     تعداد دفعات مشاهده 18 بار     ساعت 10:45:48     گروه خبری مرکز تحقیقات گوارش و کبد

تصویب طرح جدید در ارتباط با ویروس کرونا.
 

طرح بررسی عادات دست شستن حین و پس از فروکش کردن اپیدمی کوویید ۱۹ در کوهورت گیلان در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۹ با کد اخلاق IR.GUMS.REC.1399.004  در کمیته  اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه گیلان تصویب گردید و در مرکز تحقیقات گوارش و کبد در حال اجرا است. این طرح به بررسی و مقایسه عادات رفتاری افراد در زمان پیک بیماری و پس از آن میپردازد.