سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 3 مهر 1396 English
جستجو:  
پایان نامه ها
چاپ
1.    تعیین اثربخشی استفاده از ان-استیل سیستئین خوراکی به همراه رژیم چهاردارویی در مقایسه با رژیم چهار دارویی به همراه پلاسبو در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری. ( P.h.D  1394)
مقایسه اثر درمانی ملاتونین ، متفورمین و اورسودکسی کولیک اسید با Placebo در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی تحت برنامه رژیم غذایی. (دکترای فوق تخصصی گوارش  1393)
2.    مقایسه اثر شیاف رکتال ناپروکسن، نیترات زیر زبانی و مصرف همزمان شیاف ناپروکسن و نیترات زیرزبانی در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت. (دکترای فوق تخصصی گوارش  1393)
3.    مقایسه اثر و عوارض دو رژیم هفت وده روزه چهار دارویی (بیسموت ساب سیترات، لووفلوکساسین، آموکسی سیلین و پنتازول) در درمان بیماران مبتلا به هلیکو باکترپیلوری مراجعه کننده به کلینیک پزشکان فوق تخصص گوارش وکبد در شهر رشت. (دکترای  تخصصی 1393)
4.    ساخت نوموگرام پیش بینی کننده پیامد عود موضعی و  متاستاز دوردست بعد از جراحی اولیه در بیماران مبتلا به سرطان کولون بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک و اعتبارسازی نوموگرام ساخته شده. (دکترای  تخصصی 1393)
5.    بررسی ارزش تشخیصی یافته های تصویربرداری در مقایسه با پاتولوژی بیماران مراجعه کننده با توده کبدی از شهریور 1391 تا شهریور 1392. (فائزه برنجی باقری دکترای تخصصی ) 1392
6.    بررسی فراوانی سنگ کیسه ی صفرا در بیماران با علائم دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی رشت در سال 1392. (یاسر فروتن  دکترای تخصصی ) 1392
7.    مقایسه سطح سرمی گرلین در بیماران مبتلا به سرطان معده و گروه کنترل مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت. (مسعود بقایی  دکترای تخصصی ) 1392
8.    مقایسه ی سطح کارسینوامبریونیک (CEA) آنتی ژن در بیماران با آدنوکارسینوم های معده و گروه کنترل در مرکز آموزشی درمانی رازی. (فرهاد نبوی  دکترای تخصصی ) 1392
9.    بررسی فراوانی بیماریهای التهابی روده در استان گیلان از سال 80 تا 91. (مریم حق کردار  دکترای تخصصی ) 1392
10.    بررسی هیستولوژیک مخاط معده در بیماران مبتلا به دیسپلازی پس از درمان ضد هلیکوباکترپیلوری، منتج از یک غربالگری. (کوروش مجتهدی دکترای فوق تخصصی ) 1392
11.    بررسی عوامل مرتبط با ریفلاکس گاستروازوفاژیال در بیماران مبتلا در مقایسه با گروه شاهد در مراجعه کنندگان به درمانگاه گوارش. (هومن صمدی  دکترای تخصصی ) 1392
12.    مقایسه میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در دو زخم چهاردارویی آموکسی سیلین، بیسموت ساب سالیسیات، امپرازول، کلاریترومایسین و آموکسی سیلین، بیسموت ساب سالیسیات، امپرازول، جمی فلوکساسین. (زهرا پدر پور واجارگاه دکترای تخصصی ) 1392
13.    مقایسه ی اثر مکمل روی بر بهبود علائم ریفلاکس گاستروازوفاژیال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان رازی رشت (جلال حسن دکترای تخصصی ) 1392
14.    بررسی شیوع هپاتیت B,C و میزان آگاهی و نگرش در پرستاران و گرو مقایسه در شهر رشت در خصوص هپاتیت های ویروسیB,C. . (P.h.D ) 1392
15.     بررسی شیوع هپاتیت B,C در مشاغل پرخطر و گروه مقایسه در شهر رشت. (P.h.D ) 1392
16.    بررسی اثرات مخمر ساکارومایسز سرویشیا در کنترل علائم بالینی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به بیمارستان رازی طی سالهای 1391-392. (دکتر کامران نعمتی) 1391
17.    بررسی شدت فیبروز کبدی در بیماران دریافت کننده متوتروکسات به روش Fibro Scan . دستیار فوق تخصصی گوارش (علی عرفانی کریم زاده طوسی) 1390.
18.    مقایسه فراوانی کبد چرب غیرالکلی در بیماران پره دیابتی و افراد سالم در بیمارستان رازی رشت. دستیار تخصصی (هادی خسروی) 1390.
19.    بررسی فراوانی نارسایی کبدی در مسمومیت با فسفید آلومینیوم در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی رازی در سالهای 88-89. دکترای عمومی. (مریم نمک چیان) 1390
20.    بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکترپیلوری دا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران با مشکلات فوقانی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان رزی رشت در سال 90. کارشناسی ارشد (معادی گروه،  میکروبیولوژی) 1390.
21.    بررسی توزیع فراوانی نسبی ژنوتیپ های cagA، vacA و babA در هلیکوباکترپیلوری های جدا شده از بیوپسی معده بیماران مبتلا به مشکلات فوقانی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد در سال 90. کارشناسی ارشد (پور قاسم، گروه میکروبیولوژی) 1390
22.    بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی در افراد دارای تشخیص سندرم متابولیک ، دیابت، دیس لیپدمی، PCO ، چاقی و اضافه وزن و شک به کبد چرب. دستیار داخلی (سحر نجفی مبارکی) 1390
23.    مقایسه اختلال عملکرد تیروئید در افراد دارای سنگ مجرای صفراوی مشترک و افراد سالم. دستیار داخلی (جهانگیر حسین پور گیلده) 1390.
24.    بررسی فراوانی نارسایی کبدی در مسمومیت با فسفید آلومینیوم در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی رازی در سالهای 88-89. دکترای عمومی (مریم نمکچیان) 1390
25.    بررسی اثربخشی رژیم جهاردارویی 14 روزه ABOC (آموکسی سیلین، بیسموت، امپرازول، کلاریترومایسین) در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به گاستریت ناشی از هلیکوباکترپیلوری از خرداد 90 تا شهریور 90 در یک کلینیک خصوصی بندرانزلی. دکترای عمومی (شیما حقانی) 1390
26.    بررسی فراوانی هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان. دکترای عمومی (ماهر کردی) 1390
27.    بررسی تظاهرات و پیامد بیماری در طغیان بوتولیسم در گیلان. دکترای عمومی (سعید سید قلی) 1390
28.    بررسی اثر شیاف ناپروکسن در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت کارآزمایی بالینی دوسوکور (Randomized dounble blind prospective trial). دکترای فوق تخصص گوارش (دکتر زهرا طاهرزاده) 1390
29.    بررسی اثر اسید سیتریک بر نتیجه تست تنفسی اوره در بیماران مبتلا به دیس پپسی همراه با عفونت H.pylori و مصرف کننده داروهای مهارکننده پمپ پروتون. دکترای فوق تخصص گوارش (دکتر محمدرضا شیخیان) 1390
30.    بررسی آندوسکوپیک ضایعات پیش سرطانی معده در افراد بالای 50 سال شهرستان لشت نشا.  دکترای فوق تخصص گوارش (دکتر همایون سخنور) 1390
31.    بررسی فراوانی انواع بیماریهای گوارش و کبد در بخش گوارش و اورژانس بیمارستان رازی طی سالهای 1385 تا 1389. دکترای عمومی ( دکتر نهایت بین) 1390
32.    بررسی فراوانی  اختلالات دیاستولیک و فاصله QT طولانی در بیماران سیروز غیرالکلی بستری در بیمارستان رازی رشت در طی سالهای 89-1388 دکترای عمومی( دکتر مهدیس افقی) 1390
33.    بررسی عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 1389. کارشناسی ارشد 1389.
34.    بررسی مشخصات دموگرافیک و یافته های بالینی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده (IBD) مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در طی 6 ماه اول سال 1389. دکترای عمومی (بهدخت سراجی) 1389.
35.    مقایسه دو رژیم پنج دارویی (بیسموت ساب سیترات، امپرازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین، تینیدازول) و (بیسموت ساب سیترات، امپرازول، تتراسیکلین، مترونیدازول و افلوکساسین) بر میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان. دکترای تخصصی (دکتر فروهری) 1389 .
36.    بررسی ویژگیهای دموگرافیک، آزمایشگاهی و بالینی بیماران مبتلا به هماتوشزی سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های درمانگاهی و مطب های خصوصی اعضای هیات علمی دانشگاه و بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت از بهمن ماه 1389 تا دی 1390. دکترای عمومی (معصومه شفیعی) 1389.
37.    بررسی مشخصات فردی و علایم بالینی بیماران مبتلا به کلانژیت اسکلروزن اولیه. دکترای عمومی (اخوان) 1389
38.    بررسی یافته های سونوگرافیک، آزمایشگاهی و پاتولوژیک بیماران مبتلا به NASH در طی یک سال. دکترای عمومی ( مینا پور قاسم،  سیده فاطمه جعفری) 1389 .
39.    مقایسه یافته های سونوگرافی داپلر وریدهای پورت و هپاتیک راست در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت با جمعیت شاهد. متخصص رادیولوژی( احسان صلح جو) 1389.
40.    بررسی فراوانی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و تهیه بانک اطلاعاتی در استان گیلان. دکترای عمومی (شکرریز) 1389.
41.    بررسی برخی از عوامل مرتبط با پانکراتیت حاد در بیماران بستری شده در بیمارستانهای شهر رشت از سال 1384 الی 1389   . دکترای عمومی (موذن) 1389.
42.    بررسی نسبت غدد لنفاوی متاستیک به کل غدد لنفاوی برداشت شده و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کانسر معده. دکترای عمومی (شیما قاسمی) 1389.
43.    شیوع برگشت محتویات معده به مری (GERD) در جمعیت شهری رشت در سال 1389. دکترای عمومی (عطشانی- چاغروند) 1389.
44.    بررسی مشخصات فردی و علائم بالینی بیماران مبتلا به کلانژیت اسکلروزان اولیه. دکترای عمومی 1389
45.    بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک مسمومیت با حشره کش های ارگانوفسفات در بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت – سال 1388. دکترای عمومی 1389
46.    بررسی میزان شیوع anti-ccp در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو (ulcerative colitis). دکترای عمومی 1389
47.    بررسی مقایسه ای تغییرات شاخص های داپلر در بیماران سیروزی با و بدون واریس مری. دکترای فوق تخصص گوارش (کامبیز اخوان رضایت) 1389.
48.    بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان در افراد بالای 30 سال و عوامل خطر همراه آن در شهر رشت. دکترای دندانپزشکی (داداش زاده) 1389
49.    بررسی فراوانی بیماریهای دهان وابسته به هپاتیت C در بیماران آلوده به ویروس و اهدا کنندگان خون سالم در گیلان 88. دکترای دندانپزشکی 1389
50.    بررسی همراهی عفونت هلیکوباکترپیلوری با آنژیوگرافی طبیعی و غیر طبیعی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلبی. دکترای عمومی 1389.
51.    بررسی مشخصات دموگرافیک و یافته های بالینی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی رازی طی 6 ماه اول سال 89. دکترای عمومی 1389.
52.    ارزیابی اهمیت پیشگویی کننده نسبت به غدد لنفاوی متاستاتیک در بیماران مبتلا به کانسر معده. دکترای عمومی 1389.
53.    بررسی تغییرات تست های کارکرد تیروئید در مبتلایان به سیروز کبدی ناشی از هپاتیت B و C بستری در بخش گوارش بیمارستان رازی رشت از سال 1386 تا سال 1387. دکترای تخصصی 1388
54.    بررسی شخص توده بدنی در مبتلایان به اختلالات فانکشنال مراجعه کننده به کلینیکهای فوق تخصصی گوارش بیمارستانهای پورسینا و رازی. دکترای عمومی 1388.
55.    بررسی ارزش تشخیصی Heliprobe جهت تشخیص هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی در گیلان دکترای عمومی (امید ثنایی) 1388
56.    بررسی علل سیروز در بیماران بستری شده در بیمارستان رازی رشت در طی سال های 1386 – 1381. دکترای عمومی 1388.
57.    بررسی میزان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری پس از درمان پنج دارویی به مدت هفت روز با میترونیدازول،‌آموکسی سیلین کلاریترومایسین بیسموت ساب سیترات و امپرازول در بیماران دیس پپتیک مقاوم به درمان. دکترای فوق تخصص گوارش 1388.
58.    بررسی ارزش تشخیصی سیتوکراتین هفت و بیست در افتراق متاپلازی روده ای معده از مری بارت  با استفاده از نمونه ای اندوسکوپی. دکترای عمومی (سحر عالی) 1388.
59.    بررسی فراوانی خونریزی گوارشی در بیماران بستری در ICU بیمارستان رازی و پورسینای رشت بین سالهای 84 الی 88. دکترای عمومی (علی یار دانایی) 1388.
60.    بررسی شیوع پریتونیت سلی در بیماران مبتلا به آسیت مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی درمانی و خصوصی شهرستان رشت از سال 1380 لغایت 1387. دکترای عمومی  (فرزاد بنی جلالی) 1388
61.    بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی شهر رشت پیرامون لپتوسپیروز در سال. دکترای عمومی 1388.
62.    بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در افراد مبنلا به NASHدکترای تخصصی رادیولوژی 1388 (نوفر کیانی)
63.    بررسی آگاهی و نگرش پرسنل درمانی بیمارستان رازی رشت نسبت به مراقبت از بیماران مبتلا به هپاتیت C . دکترای عمومی (مسکین پناه) 1388
64.    بررسی موارد کیست هیداتید تشخیص داده شده در سطح بیمارستانهای شهر رشت ( پورسینا-رازی- آریا- گلسار) طی یک دوره 10 ساله 87-77" . دکترای عمومی (مطهره جوادی) 1388
65.    بررسی یافته های دموگرافیک بالینی و اندوسکوپیک بلع مواد سوزاننده در بیماران بستری در بیمارستان رازی و 17 شهریور رشت در سال های 87-80. دکترای عمومی 1388.
66.    بررسی فراوانی هپاتیت اتوایمیون در بیماران بستری شده در بخش گوارش بیمارستان رازی رشت از فروردین 1385 تا 1387 . دکترای عمومی 1388.
67.    بررسی یافته های کولونوسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بخش کولونوسکوپی بیمارستان آموزشی درمانی رازی رشت طی سالهای 85تا 87 . دکترای تخصصی (سهره کائیدی) 1388.
68.    مقایسه بیماری دهانی وابسته به هپاتیت C در بیماران آلوده به ویروس با گروه کنترل در استان گیلان. دکترای عمومی (گل چای) 1388 .
69.    بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران هیپوتیروئیدی درمانگاه غدد بیمارستان رازی رشت در سال های 1389-1387.
70.    مقایسه فراوانی ضایعات پیش سرطانی لکوپلاکی مخاط دهان و عوامل مرتبط با آن در افراد سیگاری و غیر سیگاری
71.    بررسی قطع ریفامپین در درمان هپاتیت ناشی از داروهای ضد سل دکترای عمومی 1387.
72.    بررسی علل کلستاز در بیماران بستری در بیمارستان رازی شهر رشت در طی سالهای 85-86. دکترای عمومی 1387.
73.    بررسی نتایج عملکردی جراحی کاردیومیوتومی اصلاح شده هلر در آشالازی در مراکز رازی و آریای شهرستان رشت در طی سالهای 1385-. 1386دکترای عمومی 1387.
74.    بررسی فراوانی انواع NAFLD و عوامل همراه آن در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت طی یکسال (اردیبهشت 88-1387) دکترای تخصصی 1387
75.    بررسی فراوانی زیر گروههای سندرم روده تحریک پذیر در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی در طی سالهای 1387-1386. دکترای عمومی 1387.
76.    بررسی ژنوتیپ ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت C در استان گیلان. دکترای تخصصی داخلی ( علی اکبر خالصی)1387.
77.    بررسی فراوانی هپاتیت C در خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با مراجعه کنندگان برای اهدا خون برای اولین بار . دکترای فوق تخصص گوارش (سیده مریم  فروزش نیا)  1388.
78.    بررسی فراوانی هپاتیت B در خانواده درجه یک بیماران مبتلا به هپاتیت B در مقایسه با مراجعه کنندگان برای اهدا خون برای اولین بار. دکترای تخصصی داخلی ( یاسری) 1388.
79.    فراوانی اختلالات روانی (اضطراب افسردگی) در سندرم روده تحریک پذیر دکترای تخصصی. (ایمانی، مصفای مقدم) 1387.
80.    بررسی عوارض جانبی مصرف داروهای خط اول ضد سل دربیماران بستری در مرکزآموزشی - درمانی رازی رشت. دکترای عمومی1387.
81.    فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی معده در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان معده. دکترای فوق تخصص گوارش (محمد بقایی) 1387.
82.    بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک معده در بیماران مبتلا به متاپلازی روده ای (intestinal metaplasia) پس از گذشت یکسال در استان گیلان. دکترای فوق تخصص گوارش (محمدرضا لبانی مطلق) 1387
83.    بررسی یافته های هیستوپاتولوژیک در بیماران همودیالیزی مزمن مبتلا به هپاتیت B  مخفی شهر رشت.دکترای فوق تخصص گوارش (احمد صادقی) 1386.
84.    بررسی ارتباط سرمی HBVDNA  با یافته های هیستوپاتولوژی کبد در افراد ناقل غیر فعال هپاتیت B. دکترای فوق تخصص گوارش (رحمت اله رفیعی دستجردی) 1386.
85.    آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی و متخصصین داخلی درباره تشخیص و درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری.  دکترای تخصصی داخلی (سیروس غریب) 1386.
86.    شیوع هپاتیت B وC در بیماران همودیالیزی مزمن استان گیلان. دکترای تخصصی داخلی (میرپور) 1386
87.    بررسی ارتباط سطوح هورمون های تیروئیدی در مبتلایان به سیروز کبدی ناشی از هپاتیت ویروسی B وC در بیمارستان رازی در سال 86-87. دکترای تخصصی داخلی (ساحره مرتضوی) 1386
88.    بررسی فراوانی نسبی زخم و اروزیونهای پپتیک در بیماران مبتلا به انواع کلستاز در بیمارستان رازی رشت بین سالهای 1384-1383. دکترای تخصصی داخلی (محجوب) 1385
89.    بررسی فراوانی آنتی بادی علیه پروتئین وابسته به ژن سیتوتوکسین cag Ab  هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سرطان معده در مقایسه با بیماران مبتلا به سوء هاضمه عملکردی. دکترای تخصصی داخلی (رکسانا عباسی) 1385.
90.    بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت B و  C مزمن در بیمارستان رازی رشت  در سال 1383. دکترای عمومی.1384
91.    بقای سرطا ن های گوارشی در استان گیلان در سال 1385. دکترای عمومی. 1383
92.    مقایسه اثر رژیم چهاردارویی "فورازولیدون ، تتراسایکلین، بیسموت و امپرازول " به مدت 7 و 14 روز در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به زخم پپتیک. دکترای عمومی (زهرا پوررسولی) 1383
93.    جداسازی هلیکوباکترپیلوری به روش PCR  از آفتهای دهانی بیماران مبتلابه Recurrent Aphthous Stomatitis   در سال 1381 در رشت. کارشناسی ارشد. 1382.
94.    بررسی اثر مترونیدازول در درمان بیماران مبتلا به فاسیولیازیس مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت 1379-1380. دکترای تخصصی داخلی. 1382
95.    بررسی توزیع فراوانی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی لپتوسپیروز در استان گیلان در طی اردیبهشت 1382 الی مهر 1384. دکترای عمومی . 1381
96.    بررسی اپیدمیولوژیک و علایم بالینی دربیماران مبتلا به لپتوسپیروز بستری در بیمارستان رازی در سال 1378. دکترای عمومی. 1381
97.    تعیین فراوانی افراد مثبت از نظر آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت C   در داوطلبین سالم اهدا کننده خون درسازمان انتقال خون استان گیلان از سال 1376- 1380. دکترای عمومی. 1381
98.    تعیین فراوانی شاخصهای سرولوژیک هپاتیتهای B وC در افراد ساکن آسایشگاه سالمندان ومعلولین گیلان درسال 81. دکترای عمومی. 1381.
99.    بررسی فراوانی حاملین آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B   (HBs Ag  ) درداوطلبین سالم اهداء کنندة خون در سازمان انتقال خون استان گیلان از ابتدای سال 1376 تا ابتدای 1381. دکترای تخصصی داخلی. 1381.
100.    بررسی اپیدمیولوژیک سرطان مری در بیماران ثبت شده در بیمارستانها و پاتولوژی های رشت در سال 1379. دکترای عمومی. 1380
101.    بررسی موارد پریتونیت سلی اثبات شده از تاریخ 1/1/77 الی  29/12/79 در بیمارستانهای رازی و پورسینای رشت. دکترای عمومی. 1380
102.    تعیین فراوانی نسبی علل آسیت با شیب غلظت پایین (Low gradient) در بیماران بستری شده دربیمارستان رازی و پورسینای رشت ازفروردین ماه 1374 لغایت شهریور ماه 1380. دکترای تخصصی داخلی. 1380
103.    یافته های سونوگرافی در بیماران مبتلا به فاسیولا در سال های 1379 – 1380. دکترای عمومی. 1380
104.    مقایسه دو رژیم درمانی سه داروئی امپرازول ، آموکسی سیلین و مترونیدازول  یا امپرازول ، تتراسیکلین  و فورازولیدون در ریشه کنی عفونت H.pylori  در بیماران مبتلا به زخم دوازدهه. دکترای تخصصی داخلی. 1379
105.    بررسی تاثیر افشرده گیاهی درمنه بر میزان FVC  و نسبت FEV1 به FVC در بیماران مبتلا به آسم و مقایسه با دارونما. دکترای عمومی . 1378
106.    تعیین  فراوانی نسبی نارسائی حاد کلیه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانهای پورسینا و رازی رشت از فروردین 74 تا شهریور 77. دکترای عمومی . 1378
107.    بررسی فراوانی نسبی تشخیص نهائی بیماران مبتلا به زردی پذیرش شده در بیمارستانهای  رازی و پورسینای رشت. دکترای عمومی. 1378
108.    بررسی اپیدمیولوژی و تظاهرات و علایم بالینی بروسلوز در بیماران بروسلوزی بستری در بیمارستانهای آموزشی رشت طی سالهای 1371-1377. دکترای عمومی 1378
109.    بررسی تغییرات آنزیم های کبدی، بیلی روبین ، زمان پروترومبین و بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس های هپاتیت B و C در بیماران هموفیلی استان گیلان. دکترای عمومی. 1378
110.    بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مبتلا به خونریزی حاد دستگاه گوارش فوقانی در بیمارستانهای پورسینا و رازی رشت از ابتدای سال 72 تا انتهای سال 76. دکترای عمومی. 1377
111.    مطالعه تست های انعقادی (CT,BT,Platelet PTT-PT) در بیماران مبتلا به آنمی فقرآهن مراجعه کننده به یک مطب خصوصی. دکترای عمومی. 1377
112.    گزارش 3 مورد آنمی همولیتیک ناشی از مصرف سیپروفلوکساسین در بیماران با کمبود G6PD. دکترای عمومی . 1376
113.    بررسی اثر گاز های شیمیائی  بر روی تغییرات شمارش  گلبولی جانبازان شیمیائی گیلان. دکترای عمومی. 1376
114.    تعیین فراوانی نسبی یافته های پرتونگاری قفسه سینه مجروحان شیمیائی استان گیلان. دکترای عمومی. 1376
115.    بررسی  اپیدمیولوژیک در سرطانهای دستگاه گوارش در بیماران بستری شده در بیمارستان های رشت از 1/1/1371 الی 31/6/1376. دکترای عمومی. 1376
116.    سیاه زخم گوارشی ، بررسی متون ومعرفی دو مورد با یافته های اتوپسی. دکترای عمومی 1375.
117.    گزارش یک مورد Wandring  spleen  در بخش داخلی بیمارستان  پورسینای رشت. دکترای عمومی . 1375
118.    بررسی سطح آنزیم های کبدی در افراد چاق با BMI مساوی با بیش از 30% در مقایسه با گروه شاهد. دکترای عمومی. 1375.
119.    بررسی نتایج  آندوسکوپی در 102 بیمار بستری در بخش داخلی بیمارستان پورسینای رشت، دکترای عمومی 1374.
120.    بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و سرطان کولون
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/28
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   1461