سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 2 بهمن 1397 English
جستجو:  
  
 
اخبار و تازه ها
09:30:34 1397/10/30
برگزاری جلسه تومور بورد با موضوع ملانوم آملانوستیک متاستاز
12:38:57 1397/10/16
پیگیری مشارکت کنندگان در کوهورت گیلان توسط پرسشگران کوهورت
12:26:57 1397/10/16
معاینه چشم مشارکت کنندگان در کوهورت پرشین توسط پزشک متخصص
11:42:40 1397/10/16
جلسه تصمیم گیری کوهورت پرشین با حضور دکتر فریبرز منصور قناعی و دکتر فرحنازجوکار
10:49:42 1397/10/16
ریاست جدید شبکه هپاتیت ایران انتخاب شد .
11:41:30 1397/09/26
برگزاری جلسه ی تومور بورد در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
10:35:21 1397/08/03
سمینار پره آنال در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد برگزار شد .
12:57:16 1397/08/02
سمینار یک روزه ی پره آنال در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد برگزار خواهد شد .