سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 30 مهر 1397 English
جستجو:  
  
 
اخبار و تازه ها
12:56:00 1397/07/15
برگزاری کارگاه آموزشی نکات مهم در نگارش مقالات مروری
11:00:54 1397/07/12
سمینار روده ی تحریک پذیر (IBS) در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد برگزار شد.
09:39:51 1397/07/07
سمینار بیماری های التهابی روده در بیمارستان پارس برگزار شد.
12:31:12 1397/07/01
برگزاری سمینار مانومتری در دستگاه گوارش در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد کاسپین
12:27:56 1397/07/01
برگزاری سمینار روده ی تحریک پذیر در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان
12:21:40 1397/07/01
برگزاری سمینار بیماری های التهابی روده در بیمارستان پارس
12:00:30 1397/07/01
برگزاری جلسه ی تومور بورد در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
11:49:52 1397/06/13
جلسه ای به منظور تقدیراز بهورزان فعال کوهورت با حضور رییس کوهورت گیلان دکتر فریبرز منصور قناعی برگزار گردید .