سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 20 آذر 1398 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
Rss
08:09 1398/09/16
فراخوان جذب پزشک پژوهشگر در وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
09:35 1398/09/11
جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترا در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان برگزار شد.
09:30 1398/09/11
به منظور بررسی و افتتاح کوهورت سالمندی صومعه سرا جلسه ای در این خصوص در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان برگزار شد.
09:27 1398/09/11
خانم دکتر نیره امینی ثانی مجری کوهورت پرشین سالمندی از مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان بازدید کردند.
09:25 1398/09/11
خانم دکتر نیره امینی ثانی مجری کوهورت پرشین سالمندی از مرکز کوهورت صومعه سرا بازدید کردند.
10:58 1398/09/09
برگزاری جلسه در خصوص نحوه شروع و اقدامات لازم در خصوص کوهورت سالمندی در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان
09:58 1398/09/04
برگزاری تومور بورد در سالن کنفرانس بیمارستان رازی
14:28 1398/07/07
تکمیل پروفایل اعضای هیات علمی