سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 20 آذر 1397 English
جستجو:  
  
 
اخبار و تازه ها
10:35:21 1397/08/03
سمینار پره آنال در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد برگزار شد .
12:57:16 1397/08/02
سمینار یک روزه ی پره آنال در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد برگزار خواهد شد .
11:00:54 1397/07/12
سمینار روده ی تحریک پذیر (IBS) در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد برگزار شد.
09:39:51 1397/07/07
سمینار بیماری های التهابی روده در بیمارستان پارس برگزار شد.
12:31:12 1397/07/01
برگزاری سمینار مانومتری در دستگاه گوارش در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد کاسپین
12:27:56 1397/07/01
برگزاری سمینار روده ی تحریک پذیر در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد گیلان
12:21:40 1397/07/01
برگزاری سمینار بیماری های التهابی روده در بیمارستان پارس
12:00:30 1397/07/01
برگزاری جلسه ی تومور بورد در مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد