صفحه اصلی |  سه شنبه 19 فروردین 1399 English
جستجو:  
کنگره های مراقبتی پرستاری بیماران قلب و عروق
چاپ

برگزارکننده: انجمن علمی پرستاران قلب ایران
زمان برگزاری: 3 الی 6 اسفند 1395
ارسال خلاصه مقالات: 30 آذر 1395
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی

همایش همزمان:
پنجمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

سایت همایش

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/29
چهارمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران

 

برگزارکننده: انجمن علمی پرستاران قلب ایران
زمان برگزاری: 11 الی 14 اسفند 1394
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های برج میلاد

همایش های همزمان:
چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

سایت همایش

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/29