صفحه اصلی |  پنجشنبه 31 خرداد 1397 English
جستجو:  
کتب
لیست کتب موجود در مرکز
 
 
1
اصول تغذیه کراوس جلد 1
2 اصول تغذیه کراوس جلد 2
3 اصول تغذیه کراوس جلد 3
4
  اصول تغذیه کراوس جلد 4
5 روش تحقیق در علوم پزشکی
6
 
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از
ملاک های DSM-5
7
 
آشنایی با علم سنجی و  روش ایجاد پروفایل و
بازیابی کد نویسنده در Google Scholar, ORCID, Scopus
8
 اپیدمیولوژی
9
 آموزش درمان شناختی-رفتاری
10
 روش های آماری و شاخص های بهداشتی
11
 
اصول طب داخلی 
هاریسون
بیماریهای قلب و عروق
12
 اپیدمیولوژی و منترل بیماریهای شایع در ایران
13
 
فیزیولوژی پزشکی جلد اول
گایتون وهال - جان هال
14
 
فیزیولوژی پزشکی جلد دوم
گایتون وهال - جان هال
15
  KAPLAN's Clinical Hypertension
16
 اصول اپیدمیولوژی بالینی
17
 
BRAUNWALD'S HEART DISEASE
جلد دوم
18
 
BRAUNWALD'S HEART DISEASE
جلد اول
19
 Echocardiography in Congenital Heart Disease
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   988