سه شنبه 2 بهمن 1397
 
 
دیالیز
چاپ
 
نام بخش :واحد دیالیز
 
 رئیس بخش:خانم دکترمحجوب دشتی
 
سوپروایزر : خانم زهرا رعنای اخوان
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/31
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   64