سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  یکشنبه 30 دی 1397 English
اعضاء
چاپ
 
هیات موسس:
دکتر فریبرز منصور قناعی
دکتر افشین شفقی
دکتر حمید سعیدی ساعدی
دکتر سعید سلطان پور
عزت پاریاد
 
اعضای شورای پژوهشی:
دکتر فریبرز منصور قناعی
دکتر کوروش مجتهدی
دکتر افشین شفقی
دکتر فرحناز جوکار
دکتر سهیل سلطانی پور
دکتر حمید سعیدی ساعدی
 دکتر محمد رضا نقی پور
 عزت پاریاد
 مهرناز اصغر نژاد
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/24