سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مهر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1393/06/18     تعداد دفعات مشاهده 1903 بار     ساعت 08:20:36     گروه خبری اخبار معاونت بهداشتی

اولین جلسه کارگروه پژوهشی برنامه پزشک خانواده که یکی از شش کارگروه کمیته فنی برنامه پزشک خانواده می باشد با حضور جناب آقای دکتر حسین رحیمی معاون محترم فنی و کارشناسان گروه های ستادی راس ساعت 9 صبح در محل دفتر ریاست معاونت بهداشتی در روز دوشنبه مورخ 17/6/93 برگزار گردید.
 "کارگروه پژوهشی برنامه پزشک خانواده"
 
اولین جلسه کارگروه پژوهشی برنامه پزشک خانواده که یکی از شش کارگروه کمیته فنی برنامه پزشک خانواده می باشد با حضور جناب آقای دکتر حسین رحیمی معاون محترم فنی و کارشناسان گروه های ستادی راس ساعت 9 صبح در محل دفتر ریاست معاونت بهداشتی در روز دوشنبه مورخ 17/6/93 برگزار گردید.این جلسه با ایراد سخنانی از سوی معاون محترم فنی در رابطه با اهمیت نقش پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات و بهره وری برنامه های عملیلتی جاری در سیستم بهداشتی آغاز گردید.
 
در ادامه آقای دکتر بابک مقتدر مسئول گروه مدیریت پژوهش، اطلاعات، آمار و رایانه مطالبی درباره جایگاه ویژه تحقیقات کاربردی نه به عنوان یک کالای لوکس دانش بنیان بلکه به عنوان ابزاری مستند در تصمیم گیری ها و مدیریت منابع معاونت بهداشتی بیان گردید و پیش نویس نظام نامه کارگروه پژوهشی برنامه پزشک خانواده را که قبلا در اختیار کارشناسان محترم قرار گرفته بود، مورد بحث گذاشته شد.
 
ابعاد این نظام نامه شامل چشم انداز، ماموریت ، اهداف، شرح وظایف، پیش نیازها و محصولات این کارگروه می باشد که هر کدام به تفکیک معرفی شده و پیشنهادات و انتقادات کارشناسان محترم ستادی اخذ گردید.همچنین راهکارهای به منظور احیای نقش پژوهش، حمایت از پژوهشگران و برطرف نمودن نیازمندی های آموزشی در حیطه پژوهش پیشنهاد گردید و مقرر گردید صورت جلسه در اختیار شبکه های بهداشتی به منظور اطلاع رسانی به تمامی مراکز بهداشی و درمانی قرار گیرد