سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مهر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1393/10/14     تعداد دفعات مشاهده 1259 بار     ساعت 14:40:55     گروه خبری اخبار پزشک خانواده

جلسه کمیته اجرایی روز سه شنبه مورخ13/10/93 ساعت 10 صبح در اتاق معاون اجرایی،آقای دکتر احسانی با حضور اعضاء کارگروه تامین وتوزیع منابع مالی خانم کریمی،مدیریت منابع انسانی آقای دکتر آسوده،بهبود استاندارد آقای رضایی،هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی آقای بلالی،وفناوری اطلاعات ورایانه آقای مهندس مرادی برگزار گردید.

جلسه کمیته اجرایی برنامه پزشک خانواده

جلسه کمیته اجرایی روز سه شنبه مورخ13/10/93 ساعت 10 صبح در اتاق معاون اجرایی،آقای دکتر احسانی با حضور اعضاء کارگروه تامین وتوزیع منابع مالی خانم کریمی،مدیریت منابع انسانی آقای دکتر آسوده،بهبود استاندارد آقای رضایی،هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی آقای بلالی،وفناوری اطلاعات ورایانه آقای مهندس مرادی برگزار گردید.در ابتدا آقای دکتر احسانی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان در خصوص شرح وظایف کارگروهها وهمچنین اولویت بندی کارهای مرتبط با کارگروه ها نکاتی را ایراد داشتند که پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید اهداف کلی واهداف اختصاصی کارگروه ها تا تاریخ 18/10/93 (پنج شنبه ) تهیه ودر جلسه ای که در همان روز تشکیل می گردد مطرح گردد.همچنین برنامه عملیاتی هر کارگروه تا دو هفته دیگر آماده شود.درضمن همه گروه ها وواحد های کارشناسی مرکز بهداشت استان می توانند هرگونه پیشنهاد ونقطه نظری در این خصوص رادر جهت ارتقاء کارگروه ها ارائه نمایند.