سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مهر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1394/06/14     تعداد دفعات مشاهده 348 بار     ساعت 11:30:09     گروه خبری اخبار پزشک خانواده

دومین نشست کارگروه اطلاع رسانی و آموزش عمومی معاونت بهداشتی با حضور اعضاء در سالن کنفرانس در تاریخ 1394/06/12 برگزار گردید.

بسمه تعالی


برگزاری دومین نشست کارگروه اطلاع رسانی و آموزش عمومی معاونت بهداشتی


 
دومین نشست کارگروه اطلاع رسانی وآموزش عمومی معاونت بهداشتی با حضور اعضاء در سالن کنفرانس در تاریخ 1394/06/12 برگزار گردید. در ابتدا دکتر رحیمی معاون فنی با نام و یاد خدا و خیر مقدم به حاضرین، برضرورت تشکیل این کارگروه و آموزش عمومی برنامه پزشک خانواده تاکید نموده، و استمرار آموزش های عمومی درخصوص نحوه ارائه خدمات سلامت، امکان دسترسی سریع متقاضیان به خدمات واطلاعات مورد نیاز، سطح بندی واحدهای ارائه خدمات سلامت وسطوح ارجاع درسطحی گسترده تر و با اثربخشی مناسب خواستار شدند. سپس دکترآتوسا رهبر کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت و دبیرکارگروه اطلاع رسانی و آموزش عمومی براهمیت ابعاد فنی برنامه پزشک خانواده مصوب اولین کمیته فنی این برنامه مورخ 1393/05/22 پرداختند و هدف این کارگروه را ارتقاء آگاهی آحاد جامعه در خصوص استقرار برنامه پزشک خانواده در روستاها وحاشیه شهرها،شهرهای با جمعیت زیر 20000 نفر و 50000-20000 نفر بیان کردند. ایشان با ارائه  گزارشی از عملکرد این کارگروه ازجمله تشکیل کارگروه های مشابه درسطح شهرستانهای تابعه، اجرای بسیج های اطلاع رسانی جهت آموزش عموم مردم، تولید بیش از صدها نسخه رسانه های چاپی و الکترونیکی و استفاده ازظرفیت رسانه ملی (پخش پیام های رادیویی با پنج گویش رایج گیلان)، تکثیر وتوزیع بیش ازهزاران نسخه پمفلت، بروشور، تراکت و... برلزوم اطلاع رسانی اثربخش ترتاکید نمودند.


در ادامه هریک ازحاضرین درجلسه گزارشی از تجارب اجرایی حوزه فعالیت خود در این برنامه  را ارائه نمودند. در خاتمه و در جمع بندی نشست مقرر گردید:

1)     کارگروه های مشابه درشهرستانها فعالتر گردد.

2)     ظرفیت های اطلاع رسانی درهر منطقه  موردشناسایی قرارگیرند.

3)     جلب حمایت همه جانبه مسئولین استان،شهرستانها وبخش ها وشوراها صورت گیرد.

4)     جلب مشارکت رابطین بهداشتی (تقویت برنامه رابطین بهداشتی) فراهم گردد.

5)     با محیط های حامی سلامت (دفاترائمه جمعه و جماعات، کانون های فرهنگی هنری مساجد، بسیج و...) تعامل بیشترصورت گیرد.

6)     همکاری های بین بخشی مسئولین نظام سلامت وسایر دستگاههای اجرایی تقویت شود.

7)     طراحی رسانه های آموزشی مطابق با اصول استاندارد رسانه ها و متناسب با نیاز وخصوصیات و ویژگی های فرهنگی، سن، سطح سواد مخاطبین و با انجام ارزشیابی آن انجام پذیرد.

8)     بازآموزی وآموزش کارکنان درزمینه مهارتهای ارتباطی ،طراحی وتدوین پیام، جلب حمایت همه جانبه، بازاریابی اجتماعی، الگوها ومدل های آموزش بهداشت انجام گیرد.واحد آموزش بهداشت – معاونت بهداشتی