دوشنبه 31 شهریور 1399
EN
منو
 
 
 
اعتبار بخشي
New Page 1

 

وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت مردم، همواره در تلاش است تا با شناخت دقیق نیازها و مخاطرات سلامت افراد و جوامع و بهره گیری از شیوه های نوین و علمی سیاست گذاری و تصمیم سازی، موثرترین راهکارها را در راستای تحقق اهداف سلامت به کار گیرد . اطمینان از ارائه  خدمات کیفی و ایمن ، به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام سلامت، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است و طبعا سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مناسب در این زمینه ، دقت نظر و تامل ویژه ای می طلبد .

اعتبار بخشی چیست؟

فرایندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبار سنجی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرایندهای سازمانی و عملکرد ان بر طبق استانداردهای مکتوب ، مصوب و منطبق با استانداردها ، به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود .

گروه اعتبار بخشی ، با استفاده از اسیتانداردهای مرتبط ، بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهند و پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، درجه انطباق و پیروی از استانداردها به ان سازمان اعلام می شود .

اعتبار بخشی بیمارستان به عنوان یک فراین خود ارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر تعریف شده است .

اعتبار بخشی لزوما تنظیم یکسری استاندارد نیست؛ ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خودارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتبار بخشی است .

بنابراین اعتبار بخشی بیمارستان یکی از اجراء حفظ ایمنی بیمار است .

بطور کلی دونوع از اعتبار بخشی بیمارستان وجود دارد:

اعتبار بخشی بیمارستان و مراقبتهای بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.

اعتبار بخشی مراقبتهای بهداشتی بین المللی

اعتبار سنجی با یک ارزیابی درونی با خود ارزیابی از سازمان( بیمارستان) شروع می شود؛ بعد از ان ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گروههای مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که در کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهند انجام می گیرد .

ارزیابی شامل بررسی کلیه سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها ، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد .

اعتبار بخشی بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به مجموعه ای از استانداردهای ساختاری و فرایندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار بر اساس کیفیت و اینی خدمات می گردد.

مهمترین برنامه اموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتبار بخشی شامل:

مستند سازی:

خط مشی ها(POLICY):  رهنمود کلی برای نجام امور است که کاملا مدون و از پیش تعیین شده است که جهت تصمیم گیری و اقدام را مشخص می کند .

روش ها (PROCEDURE) :  روش دقیق انجام فعالیتها را مشخص و تجویز می کنند.

سایر مستندات( شرح شغل، فرم ها،کتابچه ها،کمیته ها، چک لیست ها و …) تهیه کاردکسی با عنوان پروسیجر بوک که شامل :

اطلاعات واحد اعم از نقشه، راهنمای بخش( تعداد تخت، درصد اشغال تخت و …) اعضای شاغل( ادرس و شماره تلفن)،فعالیتهای واحد و … می باشد.

فرایندهای مرتبط به هر واحد ( درمانی، اموزشی)

لیست تجهیزات موجود در هر واحد با شناسنامه کامل

شرح وظایف تخصصی هر بخش که تمامی پرسنل جدید الورود موظف به مطالعه ان باشند.

جستجوی اینترنتی و بررسی شواهد علمی

کار تیمی

مهارت های رهبری

مهارتهای ارتباطی

ایمنی بیمار و کارکنان

رعایت حقوق بیمار

برنامه استراتژیک

برنامه عملیاتی

برنامه بهبود کیفیتو جمع اوری و تحلیل داده ها

برنامه مدیریت خطر

جهت مشاهده دستورالعمل استاندارد های اعتبار بخشی اینجا را کلیک کنید  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  90
امروز :  1
دیروز :  0