شنبه 29 شهریور 1399
EN
تاریخ 1399/05/26     تعداد دفعات مشاهده 110 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار بیمارستان امام حسن فومن

مدیریت محترم شبکه بهداشت شهرستان جناب آقای دکتر یکتا در تاریخ 23 مرداد ماه با مسئولین واحد های بیمارستان جلسه تشکیل دادند.