جستجو:  
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396
 
 
نقل و انتقال فايل پيشرفته
منوی افقی >دانشگاه حوزه ریاست شورای راهبردی >مطالب آموزشی شورای راهبردی > نقل و انتقال فايل پيشرفته
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 5 | فایل(ها): 6 | مجموع: 15,941 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
_thumbs پوشه
1396/01/09 10:41:37
Flight of Geese farsi farsi-1.pps 249 ک.ب.
1395/11/05 10:34:48
New Folder پوشه
1396/01/19 11:01:36
New Folder (1) پوشه
1396/01/19 11:01:40
New Folder (2) پوشه
1396/01/19 11:01:42
New Folder (3) پوشه
1396/01/19 11:01:43
Towards the Third Generation University Managing the University-1.pdf 2,684 ک.ب.
1395/11/05 10:09:58
بوفالو يا غاز.pdf 922 ک.ب.
1395/11/05 10:35:53
خلاصه کتاب برد.pptx 2,747 ک.ب.
1396/01/09 13:21:32
دره سیلیکون.pdf 9,134 ک.ب.
1395/11/05 10:14:03
مباني نظري تدوين برنامه استراتژيک.pdf 203 ک.ب.
1395/10/01 10:29:28
بالا