سه شنبه 29 خرداد 1397
EN
 
 
بیماران تصادفی
چاپ
 
قابل توجه مصدومین حوادث ترافیکی
 
  • کلیه بیمارستانهای عمومی ، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام نمایند. 
  • کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دستورالعمل حق دریافت هیچ گونه وجهی ندارند .
  • کلیه هزینه های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد شد .  
  • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه های درمان مصدومین اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو ، ملزومات مصرفی ، پروتزها و خدمات پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری مندرج در کتاب کالیفرنیا را تأمین نماید . بدیهی است هزینه های ثانویه از قبیل خارج کردن پیچ و پلاک و یا درمان عوارض دیررس و موارد مشابه پس از پایان روزهای پیگیری فوق الذکر مشمول این دستورالعمل نمی باشد .
  • مصدومین مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذیصلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه نمایند که حداقل شامل یکی از موارد زیر می باشد:
  • کروکی محل تصادف
  • گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی
  • گزارش اورژانس 115

 

 بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23