دوشنبه 9 اسفند 1395
 
 
فعالیتها و برنامه های آموزشی

 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

·         تشکیل کمیته آموزشی به طور ماهانه

·         برگزاری کارگاه های آموزشی در طی یکسال

·         برنامه ریزی و اعزام پرسنل و مامایی در سمینارها و همایش های استانی خارج استان

·         آموزش پرسنل جدیدالورود

·         تهیه لیست داروها و آنتی دوت مربوط به آن

·         انجام بازدیدهای کنترل نظارت آموزش بر اساس چک لیست

·         برنامه ریزی و اجرای آموزش نحوه تغذیه در بیماران توسط مسئول تغذیه و سایر پرستاران

·         نیاز سنجی آموزشی جهت سال آینده

·         تهیه لیست میزان سخنرانی در کارگاه ها جهت گرفتن بودجه آموزش در پایان سال

·         تهیه پمفلت های آموزشی جهت پرسنل- بیماران

·         تهیه بنرهای آموزشی جهت پرسنل- بیماران

·         تهیه فلوچارت های آموزشی جهت پرسنل

·         استفاده از توان آموزشی پرسنل پارکینک در تهیه فلوچارت های مربوط به واحد های مربوطه

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1007