شنبه 1 اردیبهشت 1397
EN
 
 
آزمایشگاه
 
 
 
 


شرح اقدامات بخش آزمایشگاه :

 نمونه گیری از بخش ها و بیماران سرپایی جهت انجام آزمایشات مختلف مانند هماتولوژی،بیوشیمی و ...

-تهیه خون و  فراورده های خونی
 

دارای بخشهای :

1-ادرار و مدفوع

2-هماتولوژی

3-بیوشیمی

4-میکروب شناسی

5-بانک خون

6-هورمون
 
7- پاتولوژی 

انجام آزمایش تیروئید و سرولوژی برای بیماران سرپایی و بستری به روش الایزا انجام می شود.

مسیر دستیابی:

طبقه اول

مسئول فنی آزمایشگاه : جناب آقای دکتر علی بیکیان

سوپروایزر آزمایشگاه: سرکار خانم  مشک بید حقیقی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1483