سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت مدارس
چاپ
اهم شاخص های بهداشت مدارس : 1-درصد دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس هستند 2- درصد دانش آموزانی که معاینه غربالگری شده اند 3- درصد دانش آموزانی که معاینه پزشکی شده اند 4- درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح یک داشته اند 5 -درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح دو داشته اند 6- درصد دانش آموزانی که اختلال بینایی دارند 7- درصد دانش آموزانی که اختلال شنوایی دارند 8- درصد دانش آموزانی که اختلال رفتاری دارند 9- درصد دانش آموزانی که مبتلا به رشک و شپش سر هستند 10- درصد دانش آموزانی که دارای دندان پوسیده هستند 11- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان زیر z-score -3 است 12- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بالایz-score2+ است 13- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score +2z-score 3+است 14- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 1z-score + 2+ است 15- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 23z-score -- است 16- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان زیرz-score -3 است 17- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان بالایz-score +3 است 18- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان بینz-score 23z-score -- است 19- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI آنان کمتراز 5و5 است 20-- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI آنان بین 85 و95 است 21- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI آنان بالای95 و95 است 22- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است 23- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است 24- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI آنان کمتراز 5و5 است 25- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI آنان بالای95 و95 است 26- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI آنان بالای95 و95 است 27- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است 28- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است 29- درصد دانش آموزانی که واکسن یادآوردوم دریافت نموده اند 30- درصد دانش آموزانی که واکسن توام بزرگسال دریافت نموده اند 31- درصد دانش آموزانی که خدمات حمایتی دریافت نموده اند 32-درصد دانش آموزان آموزش دیده در زمینه (سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز) 33-درصد کارکنان مدرسه آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز) 34-درصد اولیاء دانش آموزان آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیری ازبیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات و پدیکولوز) شایان ذکراست شاخص های فوق می بایست به تفکیک جنس ، مقطع تحصیلی و شهر وروستا تهیه گردد
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   835