سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت مدارس
چاپ

 

    مقدمه :

     کشور ایران یکی ازجوانترین جوامع معاصرمی باشد و لذا در جامعه ای با این ساختار جمعیتی ،

     آموزش و بهداشت دو موضوع مهم پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران خواهد بود .  

     ازسویی کودکان و نوجوانان سرمایه های اصلی کشورهستند و پرورش آن ها از هدف های اصلی برنامه های توسعه اجتماعی ، اقتصادی می باشد.  برای دستیابی به اهداف توسعه می  بایست تامین بالاترین سطح   سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی کودکان و نوجوانان به عنوان یک ضرورت و اولویت برنامه ای توسعه ای مورد توجه قرارگیرد .

 

    بعداز خانواده ، مدرسه مهمترین نقش را در سلامت کودک دارد. دانش آموز درمدرسه علاوه  بریادگیری مهارت خواندن و نوشتن، دانش ، نگرش و رفتارهای جدید را می آموزد . این رفتارها و باورها علاوه براینکه  برسلامت فردی اثرگذار است  ، نقش تعیین کننده ای نیز  درسلامت خانواده وجامعه دارد .

 

برای توسعه سلامت دانش آموزان و کارکنان مدرسه ، خانواده ها و افراد جامعه مدرسه جایگاه ویژه ای برخوردار است . چراکه کودک ساعات زیاد ی را در مدرسه بسرمی برد ، درآنجا رشد می یابد و تکامل پیدا می کند .

کودک درمدرسه ، فردی ازافراد جامعه کوچک مدرسه است ، به علاوه عضوی از اعضاء یک خانواده نیز می باشد که مجموع آن ها جامعه و اجتماع را تشکیل می دهد لذا با ارائه خدمات در مدارس خدمات بهداشتی به جامعه نیز گسترش می یابد .

بهداشت مدارس درسیاست بهداشتی و راهبرد کلی سرمایه گذاری های بهداشتی درمانی کشور و مجموعه برنامه های توسعه و رفاه اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه دارد .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   738