سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 1 مهر 1399 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت روان
چاپ

شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری ازاعتیاد

1-برگزاری کمیته شهرستانی بهداشت روان و اعتیاد

2-پذیرش مسئولیت علمی – اجرایی برنامه‌های بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

3-برنامه‌ریزی آموزش پزشک عمومی به منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات بهداشت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل

4-برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

5-آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

6- ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

7- نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

8- نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه بهداشت روان

9- برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

10- مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

11-اجرای برنامه‌های آموزشی – کارگاهی – جلسات و همایشها

12-برنامه ریزی جهت باز آموزی پرسنل شبکه بهداشتی- درمانی

13- تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان

14-آموزش نیروهای بدو خدمت

15-برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت درشهرستان

16-نظارت بر مدارس مروج سلامت

17-شرکت در جلسات بین بخشی

18-ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌های زندگی، فرزند پروری، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد) (به صورت فردی و گروهی)

19- جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

20-برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد درشهرستان

21-نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان

22-پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

23- ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

24-برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنه پیشگیری از خودکشی

25- نوشتن برنامه عملیاتی بهداشت روان

26- گردآوری اطلاعات و آمار فعالیتها و تحلیل آنها

27-بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های شهرستان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

28-پیشنهاد و تدوین برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

29-   برنامه ریزی سالانه، میانه و بلند مدت در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

30- شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

31- ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم (به ویژه گروه‌های هدف) در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

32-تدوین، استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

33- تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

34-ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

35-تصدی نمایندگی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان در جهت همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی با واحدها و سازمان‌های وابسته در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

36-همکاری با سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

37- نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان

38- پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات

39- تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و جامع از اجرای سیاستها و برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و انعکاس آن به مبادی ذیربط

40- تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی شهرستان در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن

41- ساماندهی و توانمندسازی سازمانها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حیطه‌های مرتبط با سلامت

42-ارائه گزاراشات اماری ماهیانه,فصلی,شش ماهه,یکساله در برنامه های اعتیاد,خودکشی,حوادث و بلایا,فرزند پروری,مهارت های زندگی و اختلالات روانپزشکی به سطوح بالاتر

 

43-هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات

44- ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع سلامت روانی و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهای مردم

45-برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد

46-    هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سلامت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجرای مصوبات آن

47- پیگیری و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/09
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1608
امروز :  1
دیروز :  0