سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 11 مهر 1399 English
جستجو:  
مطالب آموزشی واحد آموزش بهورزی
چاپ

 مطالب آموزشی بهداشت دهان و دندان 

 دهان ودندان

  مطالب آموزشی بهداشت  حرفه ای 

 سامانه جامع بازرسی
 ارگونومی 

 مطالب آموزشی بلایا

 فرم دارت
 راهنمای آموزش وآمادگی
 برنامه نظام مراقبت وقوع وپیامد بلایا
 وقوع مخاطره
 فرم گزارش وضعیت حادثه
 آمادگی خانوار در برابر مخاطرات طبیعی 1
 آمادگی خانوار در برابر مخاطرات 2
 آمادگی خانوار دربرابر مخاطرات 3
 آموزش تدوین برنامه
 راهنمای تکمیل فرم saraا
 آشنایی با مبانی
 برنامه کاهش آسیب
TOT 
 EOP
 برنامه ارزیابی ایمنی وخطربلایا

 مطالب آموزشی آموزش سلامت 

گرمازدگی
 کتاب نیازسنجی
 تب کریمه کنگو
 مداخلات نیاز سنجی 1
 برنامه ریزی کارگاه مداخلات نیازسنجی97
 کتاب خطر سنجی
کتاب خطرسنجی
کتاب نیاز سنجی
کتاب نیازسنجی

 مطالب آموزشی بهداشت روان 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/04
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  1473
امروز :  1
دیروز :  1