سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 24 آذر 1398 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد آموزش بهداشت
چاپ

 

رئوس برنامه ها درآموزش سلامت

 

§      هماهنگی های درون بخشی

§      ارتباطات برون بخشی

§      طبقه بندی رسانه های جمعی و مواد و رسانه های آموزشی به تناسب استفاده در تدریس

§      پایش و نظارت و کنترل و ارزشیابی فعالیتها

§      تهیه اولویت های آموزش سلامت

§      مشارکت در طراحی و اجرای برنامه نیازسنجی

§      هدایت و نظارت بر فرایند پیش ازمون مواد آموزشی و تحلیل نتیجه 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/17
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   721