سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهداشت
چاپ

وظایف آموزش سلامت مشتمل بر 4 مورد زیر است :

1- مسؤلیتهای ارتباطی

2- " اطلاعاتی

3- " آموزشی

4- " تولید

مسؤلیتهای ارتباطی :

نظارت و هدایت برنامه های ارتباطی از طریق کمیته های درون بخشی ...-جلب مشارکت – برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی مناسبتهای سلامت – تهیه برنامه های مشارکتی- بررسی نقش و دسترسی استفاده ی اثر بخشی رسانه های جمعی در اموزش – پایش نظارت کنترل و ارزشیابی فعالیتها ... - تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مافوق

مسؤلیتهای اطلاعاتی:

جمع آوری و تحلیل اطلاعات و گزارش اداری - پژوهش های کاربردی در زمینه رفتارهای مرتبط – ارائه خدمات مشاوره ای – تشکیل و به روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت- تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مافوق

مسؤلیتهای آموزشی:

نیاز سنجی – تهیه اولویتها – طراحی برنامه های آموزشی-بسیجهای چند رسانه ای- نیاز سنجی ,طراحی,اجرا و ارزشیابی در توانمند سازی کارکنان سلامت شهرستان - - تهیه و ارائه گزارش عملکرد به مافوق

مسؤلیتهای تولید :

تامین تجهیزات تولید آموزش سلامت – شناسایی موسسات برتر در طراحی و چاپ- اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده – هدایت و نظارت پیش آزمونها- ایجاد بانک رسانه واحد...

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/25
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   846