سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آمار
چاپ

 

 
واحد آمار

 
واحد آمار شبکه بهداشت و درمان فومن همزمان با تشکیل شبکه بهداشت در شهرستان ، فعالیت خود را با عنوان کارشناس آمارشبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن شروع کرده است.این واحد با نظارت بر تدوین٬تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری بهداشتی و درمانی مراکز بهداشت – بیمارستان شهرستان و همچنین با سرشماری آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی – نیروی انسانی ، فعالیت خود زیر نظر مستقیم مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی را ادامه داد .

از ابتدای سال 1391 واحد آمارشبکه بهداشت و درمان فومن تحت پوشش برنامه تحت وب نظام یکپارچه آماری (فرابر) با نظارت مستقیم مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرارگرفت و به بعنوان یک واحد کارشناسی مستقل فعالیت خود را بیش از پیش گسترش داد. واحد آمار در مجموعه واحدهای حوزه ریاست شبکه بهداشت فومن در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت متبوع به عنوان واحدی ستادی عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر نظام جمع آوری اطلاعات و آمار شبکه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام جمع آوری اطلاعات آماری یکپارچه و نهادینه کردن تفکر عملکرد محوری به جای داده محوری در بین مدیران و کارشناسان شبکه ، تحولی شگرف در اثربخشی و کارآیی برنامه های شبکه ایجاد نموده و در پرتو آن ، نیازهای واقعی بخش بهداشت و درمان شهرستان فومن را مرتفع سازد .


 

وظایف :

- نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات آماری در مراکز و خانه ها و پایگاههای تحت پوشش

- نظارت بر نحوه جمع آوری اطلاعات آماری در مراکز و خانه ها و پایگاههای تحت پوشش

- نظارت برنحوه دسترسی به اطلاعات آماری در مراکز و خانه ها و پایگاههای تحت پوشش

- نظارت برنحوه مدیریت چرخه آماری در مراکز و خانه ها و پایگاههای تحت پوشش

- آموزش وتوانمندی پرسنل در زمینه آمار بر اساس نیاز سنجی

- جمع آوری ، طبقه بندی وتجزیه وتحـــــلیل اطلاعات نظام سلامت

- نظارت ، پایش وارزشیابی برنامه ها ی مرتبط با حوزه کاری واحد آمار

- همکاری و اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با حوزه کاری واحد آمار

- تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات حاصل از پایش و ارزشیابی

- تهیه ، نظارت وارائه به موقع گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار و شاخص های خدمات بهداشتی درمانی به مقام مافوق و پس خوراند به مراکز تابعه

- اجرا، نظارت و کنترل عملیات طرح های آمار گیری در سطح شهرستان و واحد های تابعه شبکه بهداشت

- تدوین و اجرای آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و استانداردهای واحد آمار

- تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه واحد آمار براساس برنامه استراتژیک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

- همکاری و هماهنگی درون وبرون بخشی در سیستم آمار و اطلاعات بخش سلامت وتبادل اطلاعات با ذینفعان خارجی ( فرمانداری – بخشداری – آموزش و پرورش و ...)

- تهیه سالنامه آماری و ارایه آن به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات و بارگذاری آن در سایت شبکه بهداشت و درمان

     - تهیه پوستر های آماری و ارایه مقالات آماری در نشریات معتبر دانشگاه برای گروه های هدف مدیران ارشد (ریاست و معاونین ) مدیران سطوح میانی و کارکنان با هدف ا شاعه فرهنگ آماری

 

فعالیتهای واحد آمار عبارتند از :

* دریافت اطلاعات آماری عملکرد بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن وتجزیه وتحلیل اطلاعات آماری وتهیه گزارش آماری به صورت فصلنامه – سالنامه آماری وارسال آن به مدیریت شبکه و مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان

* جمع آوری و تکمیل فرم عملکرد پزشکان و خدمات سرپائی ( فرم جدید 112 ) از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و ارسال آمار عملکرد پزشکان- دندانپزشک – ماما ( قرارداد پزشک خانواده ، مشمول طرح و .... ) به صورت ماهیانه و آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان و حسب نیاز تعامل با کارشناس محترم واحد گسترش شهرستان جهت هماهنگی درصحت و یگانگی اطلاعات عملکرد پزشکان - مامای قرارداد طرح پزشک خانواده

* تکمیل و ثبت رایانه ای خدمات سرپایی انجام شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهری وروستایی تابعه شبکه بهداشت و ارسال آن به صورت ماهیانه و آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان

* تدوین و تکمیل فرمهای نیروی انسانی شاغل ( پزشک – دندانپزشک – داروساز ... ) درستاد و مراکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی تابعه شبکه و ارسال آن به صورت ماهیانه و آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پزشکان و ... دانشگاه علوم پزشکی گیلان

* تدوین ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرمهای عملکرد پایگاه های اورژانس فومن - ماسوله و ماکلوان و تهیه گزارش آماری عملکرد پایگاههای اورژانس حسب نیاز مدیریت شبکه

* تدوین ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرم مرگ زیج حیاتی دریافتی از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و ارسال سالیانه آن به صورت آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه وحسب نیاز تعامل با کارشناس محترم بهداشت خانواده شهرستان جهت هماهنگی در صحت اطلاعات موارد مرگ زیر 5 سال وعلت مرگ گروه سنی زیر 5 سال شهرستان

* تدوین ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرم مهاجرت به داخل و خارج از مناطق روستایی و شهری زیج حیاتی دریافتی از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و ارسال سالیانه آن به صورت آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه وحسب نیاز تعامل با کارشناس محترم گسترش شهرستان جهت یگانگی و صحت اطلاعات مربوطه

* تدوین ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرم پوشش تنظیم خانواده زیج حیاتی دریافتی از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی به صورت سالیانه و ارسال آن به صورت آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان وحسب نیاز تعامل با کارشناس محترم بهداشت خانواده شهرستان جهت هماهنگی در صحت اطلاعات مربوطه

* دریافت ، تکمیل و ثبت رایانه ای اطلاعات مربوط به مراکز ارائه خدمات سلامت سرپایی فرم 4545 وابسته به بخش خصوصی و ارسال آن به صورت آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان وحسب نیاز تعامل وهماهنگی با کارشناس محترم نظارت بر امور درمان شبکه بهداشت و کارشناس محترم بهداشت حرفه ای و ... شهرستان در خصوص دریافت اطلاعات آماری مربوطه به جهت تکمیل بانک اطلاعاتی دانشگاه

* تدوین و تکمیل و ثبت رایانه ای فرمهای آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه و سایر بخش ها ( فرم 602 مشخصات واحدهای بهداشتی ودرمانی – 603 مشخصات آزمایشگاه - 604 مشخصات پرتونگاری ها- 605 مشخصات واحد های توانبخشی – 606 مشخصات داروخانه ها ) و ارسال آن به صورت آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان گیلان و حسب ضرورت تعامل وهماهنگی با کارشناس محترم نظارت بر امور درمان شبکه بهداشت و کارشناس محترم بهداشت حرفه ای ، کارشناس محترم دارویی و کارشناس محترم گسترش شهرستان در خصوص دریافت اطلاعات آماری مربوطه به جهت تکمیل و بروز رسانی بانک اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

* دریافت اطلاعات جمعیتی شهری – روستایی از واحد گسترش شهرستان پس از تایید نهایی آن توسط واحد محترم گسترش معاونت بهداشتی و سپس تکمیل و ثبت رایانه ای آمار جمعیت به تفکیک مراکز بهداشتی و درمانی شهری وروستایی تابعه شبکه بهداشت در فرم الکترونیکی جدول جمعیت بر حسب سن وجنس زیج حیاتی و ارسال آن به صورت آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان

* دریافت ، تکمیل و ثبت رایانه ای اطلاعات تعداد خانوارهای استفاده کننده نمک یدار زیج حیاتی از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی بعد از تایید معاونت محترم بهداشتی دانشگاه به صورت سالیانه و ارسال آن به صورت آنلاین توسط برنامه تحت وب فرابر به مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان و حسب نیاز تعامل با کارشناس محترم تغذیه شهرستان جهت هماهنگی در صحت و یگانگی اطلاعات مربوطه

* جمع آوری ، تکمیل و ثبت رایانه ای فرم موالید زیج حیاتی دریافتی از مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی و ارسال آن به صورت آنلاین توسط برنامه فرابر به واحد آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه وحسب نیاز تعامل با کارشناس محترم بهداشت خانواده شهرستان جهت هماهنگی در صحت اطلاعات موالید

* تدوین ، تکمیل و تجزیه و تحلیل شاخص های آماری بهداشتی ، رسم جداول و نمودار و تکمیل فرمهای آماری بصورت ماهیانه ، فصلی ، 6 ماهه و سالیانه اعم از آمار درمانی ، بهداشتی ، پشتیبانی در حیطه شرح وظایف واحد آمار شبکه بهداشت فومن و بازخوراند به واحدهای ذیربط

*هماهنگی با واحد های کارگزینی شبکه بهداشت وبیمارستان شهرستان جهت به روز نگه داشتن وایجاد بانک اطلاعاتی پرسنل شاغل و بازنشسته واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان فومن

*تهیه آمار مربوط به تعداد تختهای مصوب، تختهای فعال، درصد ضریب اشغال تخت، تعداد بخشهای عمومی، تعداد بخشهای ویژه، تجهیزات پاراکلینیکی و تعداد بخشهای تخصصی بیمارستان شهرستان و .. جهت تهیه سالنامه آماری وارسال آن به مدیریت شبکه و واحد آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه جهت بهره برداری لازم

*مشاوره آماری ، نظارت و آموزش دانش آموزان و دانشجویان با گرایش های مرتبط با رشته آمار از جمله : آمار و مدارک پزشکی ، آمار و... در مقاطع متوسطه ، کاردانی و کارشناسی در عرصه کارآموزی در واحد آمار

* برگزاری کلاسهای آموزشی باتوجه اولویتهای آموزشی واحد آماربرای گروه های هدف ( متصدیان آمار مراکز - کاردان ها – کارشناسان .... ) حسب نیاز در طول سال

ماموریت سازمانی واحد آمار شبکه :

- ایجاد زمینه برای تصمیم سازی

- توانمند سازی مدیران ، کارشناسان و کاربران دراستفاده از آمار واطلاعات

- پژوهش و مدل سازی آماری

- نظارت و ارزشیابی بر چرخه آمارواطلاعات شامل : ( جمع آوری، انتقال ، پردازش، تجزیه وتحلیل ،ارائه ، تفسیر و استفاده از آمار و اطلاعات )

توجه جدی به ارزشهای زیرجهت تحقق اهداف وارتقای مستمر کیفیت خدمات واحد آمار:

 

1 – اخلاق گرایی و تعامل برون سازمانی و درون سازمانی

2 – پاسخگویی مناسب

3 – دسترسی سریع به اطلاعات آماری

4 - دقت و درستی اطلاعات

5 - مسئولیت پذیری

6 - به روز بودن اطلاعات آماری

فعالیت واحد آمار از طریق پایبندی به ارزشهای فوق منتج به :

 

محیط کاری رضایت بخشی را برای کارکنان ذیربط ، خدمات کیفی مناسب برای مشتریان آماری ، و روحیه مسئولیت پذیری مشترک برای مدیران و کارشناسان شبکه را فراهم سازد .

شماره تماس : 5 - 34736002 - 34722204 - داخلی 117

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/09
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2702