سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/25     تعداد دفعات مشاهده 12 بار     ساعت 09:58:11     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

جلسه آشنایی وهماهنگی دکتر یکتا مدیر شبکه بهداشت ودرمان فومن وکارشناسان بهداشت با امام جمعه جدید شهرستان فومن

جلسه آشنایی وهماهنگی دکتر یکتا مدیر شبکه بهداشت  ودرمان فومن وکارشناسان بهداشت با امام جمعه جدید شهرستان فومن  روزدوشنبه 24شهریور99در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گردید  ودرخصوص اجرای پروتکل های بهداشتی برای پیشگیری کووید19 مطالبی عنوان گردید