سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/13     تعداد دفعات مشاهده 8 بار     ساعت 13:32:24     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

برگزاری جلسه کمیته ارتقای سلامت جوانان با رویکرد پیشگیری از حوادث ترافیکی در شهرستان فومن در راستای اجرای برنامه عملیاتی سلامت جوانان سال 98 و هدف کمی ارتقای آگاهی جوانان ( 18 تا 29 سال)

 در راستای اجرای برنامه عملیاتی سلامت جوانان سال 98 و هدف کمی ارتقای آگاهی جوانان ( 18 تا 29 سال) در ارتباط با پیشگیری از مرگ بواسطه حوادث حمل ونقل، جلسه کمیته اجرایی ارتقاء سلامت جوانان با رویکرد پیشگیری از حوادث ترافیکی در ساعت 8.30صبح روز چهارشنبه  مورخ 99/6/12با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در در دفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن برگزار گردیددر خصوص مداخلات پیشگیرانه از حوادث حمل و نقل با رویکرد کاهش میزان مرگ در گروه سنی 18 تا 29 سال به منظور  اجرایی سازی برنامه آموزش جوانان منطقه با هدف توانمند سازی جوانان در جهت کاهش میزان مرگ بواسطه حوادث حمل ونقل، هماهنگی و برنامه ریزی لازم توسط اعضای کمیته شهرستان صورت گرفت. از انجایی که در حال حاضر به استناد شواهد آماری، عمده ترین علل مرگ در گروه سنی جوان، حوادث ترافیکی گزارش گردیده است، ارتقاء و اعتلای سلامت گروه سنی 18 تا 29 سال با رویکرد آموزش و توانمندسازی آنها از طریق مداخلات پیشگیرانه مشارکت محور در ارتباط با شایعترین علت مرگ جوانان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود بین بخشی و فرابخشی در دستور کار کمیته اجرایی سلامت جوانان مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به اهمیت و لزوم توانمندسازی و آگاه سازی جوانان به ویژه دانشجویان، بر ضرورت اجرای برنامه های آموزشی و مشاوره ای با همکاری و مشارکت مراکز آموزش عالی شهرستان در سطح دانشگاههای تحت پوشش شهرستان تاکید گردید. در خاتمه پس از بیان اظهار نظرهای حاضرین جلسه و ارائه پیشنهادات ، مواردی جهت افزایش کمی و کیفی خدمات سلامت به گروه سنی جوان منطقه مصوب گردید .