سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/20     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 11:14:44     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان فومن ازسطح مدارس شهرستان از زمان آغاز باز گشایی مدارس

از ابتدای باز گشایی مدارس بازرسان بهداشت محیط شهرستان فومن به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی کووید 19ازسطح مدارس شهرستان بازدید نمودند وبا بررسی وضعیت بهداشتی مدارس و آموزش نکات بهداشتی به دانش آموزان وکادر مدرسه اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نمودند .