سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 7 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/27     تعداد دفعات مشاهده 74 بار     ساعت 12:09:36     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

کارگاه مدارس مروج سلامت وآشنایی با اهداف کتاب کار مروج سلامت توسط کارشناسان سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس شهرستان فومن برگزار گردید

 کارگاه مدارس مروج سلامت ورونمایی از کتاب کار مدارس توسط واحد سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس شهرستان فومن جهت مراقبین سلامت ،کارشناسان بهداشت محیط در آبان ماه 98برگزار گردید .دراین جلسه آموزشی اهمیت مدارس مروج سلامت ،اهداف، نحوه تکمیل کتاب کار وچک لیست ممیزی از مهم ترین موارد مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود  .