سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 7 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/25     تعداد دفعات مشاهده 71 بار     ساعت 07:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

به مناسبت هفته سلامت بانوان (16-10)آبان جلسه شورای بهداشتی با محوریت سلامت بانوان در فرمانداری شهرستان فومن و با حضور فرماندار و کارشناس مسئول و کارشناس بهداشت خانواده و نمایندگان بانوان شاغل در ادارات شهرستان فومن برگزار گردید .

 به مناسبت هفته سلامت بانوان( 16-  10)آبان جلسه شورای بهداشتی بانوان که  با محوریت سلامت بانوان با حضور فرماندار وکارشناس مسئول و کارشناس بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان فومن و نمایندگان بانوان شاغل در ادارات این شهرستان در فرمانداری شهرستان فومن برگزارگردید. در این جلسه در خصوص اولویت های سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور پرداخته شد. همچنین در این جلسه خانم بشارتی کارشناس مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن در مورد اقدامات برنامه ریزی شده در جهت بهبود شیوه زندگی زنان بویژه فعالیت بدنی آنان در محیط زندگی ؛کار و تحصیل و تغذیه سالم در پیشگیری از پوکی استخوان و با تاکید برنقش سلامت و شادابی زنان در خانواده و تاثیر آن بر بنیان خانواده و جامعه مطالبی عنوان نمودند