سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 7 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/14     تعداد دفعات مشاهده 59 بار     ساعت 13:45:38     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

روز دوشنبه 98/8/14گشت بازرسی روسای ادارات تعزیرات حکومتی ؛دامپزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن انجام شد

 روز دوشنبه تاریخ 98/8/14گشت بازرسی روسای ادارات تعزیرات حکومتی ،دامپزشکی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فومن به همراه کارشناسان ادارات مربوطه از مرغ فروشی ها و قصابی ها و مراکز طبخ غذا و سایر اماکن و مراکز عرضه و فروش مواد غذایی درشهرستان فومن انجام شد و اقدامات لازم در زمینه بازرسی انجام گردید .