سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 7 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/08/12     تعداد دفعات مشاهده 27 بار     ساعت 07:27:16     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان فومن

نظر به تعمیرات اساسی بخش اورژانس،لطفا از درب ضلع جنوبی بیمارستان جهت مراجعه به اورژانس تردد فرمائید
ضمن تشکر فراوان از حسن همکاری وسعه صدروشکیبایی مراجعه کنندگان وهمشهریان فهیم ومحترم به اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)فومن،نظر به تعمیرات اساسی بخش اورژانس،لطفااز درب ضلع جنوبی بیمارستان جهت مراجعه به اورژانس تردد فرمائید.
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان فومن