سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد دارویی شبکه فومن
چاپ

 کارشناس واحد دارویی :  دکتر مریم محمدنژاد

 : اهم  وظایف واحد دارویی


 1. برآورد نیاز و خرید اقلام دارویی، بهداشتی و تنظیم خانواده و نگهداری در انبار دارویی

 2. توزیع اقلام دارویی، بهداشتی و تنظیم خانواده به مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاه ­ ها و خانه های بهداشت و مراکز مشارکت سلامت

 3. جمع آوری و جمع بندی آمار و عملکرد واحد دارویی و ارسال به معاونت بهداشتی

 4. پایش و نظارت بر فعالیت داروخانه ­ های مراکز بهداشتی درمانی

 5. بررسی نسخ بیمه روستایی داروخانه ­ های طرف قرارداد(داروخانه ­ های خصوصی)

 6. به روزرسانی فارماکوپه دارویی با آخرین تغییرات قیمت ­ های دارویی و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی

 7. برگزاری جلسات، کلاس ­ های آموزشی وآزمون دارویی از دارویاران وبهورزان

 8. بررسی میانگین قیمت واقلام تجویز شده دارویی توسط پزشکان

 9. تهیه داروهای واحد مبارزه با بیماری ­ ها ورسیدگی به آمار و تنظیم درخواست بر اساس نیاز آن واحد از معاونت بهداشتی

 10. کنترل ونظارت برعملکرد انبار دارویی وایجاد هماهنگی ­ های لازم با پرسنل انبار

 11. اعلام داروهای تاریخ نزدیک و مازاد انبار به مراکز بهداشتی درمانی و سایر شبکه های تحت پوشش دانشگاه

  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   686