سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 29 خرداد 1397 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت مدارس
چاپ
 

 

  اهم شاخص های بهداشت مدارس :

1-درصد دانش آموزانی که تحت پوشش برنامه های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس هستند

2- درصد دانش آموزانی که معاینه غربالگری شده اند

3- درصد دانش آموزانی که معاینه پزشکی شده اند

4- درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح یک داشته اند

5 -درصد دانش آموزانی که ارجاع سطح دو داشته اند

6- درصد دانش آموزانی که اختلال بینایی دارند

7- درصد دانش آموزانی که اختلال شنوایی دارند

8- درصد دانش آموزانی که اختلال رفتاری دارند

9- درصد دانش آموزانی که مبتلا به رشک و شپش سر هستند

10- درصد دانش آموزانی که دارای دندان پوسیده هستند

11- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان زیر z-score -3 است

12- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بالایz-score2+ است

13- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score  +2z-score 3+است

14- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 1z-score + 2+   است

15- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمایه توده بدنی (BMI) آنان بینz-score 23z-score -- است

16- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان زیرz-score -3 است

17- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان بالایz-score +3 است

18- درصد دانش آموزان ابتدایی که نمودارقدبه سن آنان بینz-score 23z-score -- است

19- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI  آنان کمتراز 5و5 است

20-- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI  آنان بین 85 و95 است

21- درصد دانش آموزان متوسطه اول که BMI  آنان بالای95 و95 است

22- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است

23- درصد دانش آموزان متوسطه اول که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است

24- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان کمتراز 5و5 است

25- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان بالای95 و95 است

26- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که BMI  آنان بالای95 و95 است

27- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان بالای صدک 97 است

28- درصد دانش آموزان متوسطه دوم که نمودار قدبه سن آنان درصدک 3 وزیر3است

29- درصد دانش آموزانی که واکسن یادآوردوم دریافت نموده اند

30- درصد دانش آموزانی که واکسن توام بزرگسال دریافت نموده اند

31- درصد دانش آموزانی که خدمات حمایتی دریافت نموده اند

32-درصد دانش آموزان آموزش دیده در زمینه (سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز)

33-درصد کارکنان مدرسه آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیر از بیماریهای قلبی و عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات وپدیکولوز)

34-درصد اولیاء دانش آموزان آموزش دیده در زمینه(سلامت روان، تغذیه در مدرسه ،تحرک بدنی ، بهداشت دهان ودندان، آنفولانزا،سلامت محیط خانه ومدرسه،بهداشت بلوغ،مداخله در بحران،پیشگیری ازبیماریهای قلبی و    عروقی ،سلامت روان و پیشگیری از سوءمصرف مواد واستعمال دخانیات و پدیکولوز)

 

 

 شایان ذکراست شاخص های فوق می بایست به تفکیک جنس ، مقطع تحصیلی و شهر وروستا تهیه گردد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   791