سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 5 خرداد 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت خانواده
چاپ

 

معرفی واحد:

واحد بهداشت خانواده  یکی از واحد های کارشناسی ستاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میباشد.

که پست های زیر مجموعه این واحد به شرح زیر می باشد. 1-کارشناس مسئول بهداشت تغذیه وتنظیم خانواده 2- کارشناس بهداشت پرستاری  مامایی3- 2 نفرکارشناس بهداشت خانواده- 4- کارشناس تنظیم خانواده

 
 

شرح وظایف :

– وظائف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد:

1- ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک شهرستان
2 – بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه و بهداشت خانواده (برنامه کودکان- - تنظیم خانواده – سالمندان- سلامت مادران)براساس مطالعات و بررسیهای بعمل آمده در شهرستان
3 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده
4 – برگزاری برنامه های آموزشی تغذیه و بهداشت خانواده براساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده
5 – آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی کاردا ن–کارشناس پزشکان وبهورزان

6 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
7 – برگزاری کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر – کمیته مرگ ومیر کودکان – کمیته ارتقاء سلامت مادران و رفع مشکلات منطقه
8 – هماهنگی لازم برای اجرای دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغ شده از معاونت بهداشتی با مراکز و خانه های بهداشت.
9- پایش ونظارت بر چگونگی اجرای برنامه های واحد در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

10-برگزاری کلاس های ماهانه برای پرسنل واحد جهت بررسی مشکلات اجرای برنامه ورفع نواقص
11 – شرکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در خصوص وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده در سطح شهرستان با هماهنگی واحد کارشناسی بهداشت خانواده معاونت بهداشتی

12 – کنترل ونظارت ذی حیاتی خانه ها ی بهداشت وجداول مربوط به برنامه بهداشت خانواده
13 – نظارت برنحوه برآورد دارویی وتقسیم دارویی برای کل سال جهت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ونظارت بر توزیع دارویی برا ی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی در خصوص داروهای مانا ومکمل های کودکان ومادران
14 – آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط ( آموزش و
پرورش , کمیته امداد , بهزیستی , و ... )
15 – نظارت برنحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدهای بهداشت خانواده سطح شهرستان
16 – نظارت بر تأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح مراکز و خانه های بهداشت
17 – نظارت بر فعالیتهای ماماهای تیم سلامت و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان
18 - جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به معاونت بهداشتی
19 – تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
20 – ارزیابی و ارائه پیشنهاد و ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان
21 – هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده
22 – شرکت در  اجرای طرحهای پایلوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج آن به معاونت بهداشتی
23 – انجام سایر امور مربوط به بخش بهداشت

 

رئوس برنامه:

رئوس برنامه بهداشت خانواده شامل موارد زیر می باشد.

برنامه کودکان که شامل مانا – ترویج تغذیه با شیر مادر-کودک سالم-

برنامه تنظیم خانواده

برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

برنامه سالمندان

 

مطالب آموزشی:

برنامه کودکان:

بوکلت چارت کودک سالم – بوکلت چارت مانا-دربرنامه ترویج تغذیه با شیر مادر جزوه آموزشی فلق ومجموعه ترویج تغذیه با شیر مادر

برنامه سلامت مادران ( بوکلت چارت آموزشی مراقبت ادغام یافته سلامت مادران)

برنامه تنظیم خانواده کتاب راهنمای دستورالعمل

برنامه سالمندان: 4جلد کتاب شیوه زندگی سالم

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/16
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1925