سایت اصلی دانشگاه |  جمعه 27 مهر 1397 English
جستجو:  
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   20  کل مراجعات:   42759
 
00:46:13 1397/07/24
روز جهانی غذا هر سال در روز 24 مهرماه برگزار می شود. شعار امسال روز جهانی غذا "آینده ما در گرو اقدامات امروز است . حذف گرسنگی تا سال 2030 امکان پذیر " است
21:59:28 1397/07/21
برگزاری جلسه هماهنگی و توجیهی برنامه های سلامت نوجوانان و سلامت جوانان در شهرستان فومن در راستای اجرای برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس و سلامت جوانان براساس برنامه عملیاتی سال97، جلسه هماهنگی و توجیهی برنامه های سلامت نوجوانان و سلامت جوانان، در روز چهارشنبه مورخ 10/7/97، توسط واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، جهت مراقبین سلامت و ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن برگزار گردید.
13:58:26 1397/07/16
برگزاری کمیته هماهنگی برون بخشی برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس در شهرستان فومن همزمان با آغاز سال تحصیلی، کمیته هماهنگی برون بخشی برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس در روز سه شنبه مورخ 97/7/10 ، با حضور معاون آموزشی، معاون پرورشی، کارشناس مسئول مقاطع تحصیلی، کارشناس سلامت وتربیت بدنی و کارشناس متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان و کارشناس مسئول و کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس و کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان در آموزش و پرورش شهرستان فومن برگزار گردید.
13:56:11 1397/07/16
خبر برگزاری جلسه کمیته مروج سلامت شهرستان فومن در راستای اجرای برنامه مدارس مروج سلامت شهرستان در سال تحصیلی 98-97،جلسه هماهنگی برون بخشی مروج سلامت شهرستان، در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 10/7/97 با حضور معاونین آموزشی و پروشی، کارشناس مسئول مقاطع تحصیلی،کارشناس سلامت و تربیت بدنی،کارشناس متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان، کارشناس تغذیه، کارشناس مسئول و کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید.
13:45:14 1397/07/16
برگزاری جلسه کمیته ارتقای سلامت جوانان در شهرستان فومن جلسه کمیته هماهنگی و اجرایی ارتقاء سلامت جوانان شهرستان فومن در ساعت 10/15صبح روز چهارشنبه مورخ 97/7/11با حضور نمایندگان دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دامون شهرستان ومسئولین واحد های پیشگیری و مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، آموزش سلامت و سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن برگزار گردید .
13:28:25 1397/07/16
رگزاری کمیته هماهنگی درون بخشی برنامه های سلامت نوجوانان و سلامت جوانان در شهرستان فومن در راستای اجرای برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس و سلامت جوانان براساس برنامه عملیاتی سال97، کمیته هماهنگی درون بخشی برنامه های سلامت نوجوانان و سلامت جوانان، در روز چهارشنبه مورخ 97/7/10، با حضور مدیریت، رئیس امور اداری و کارشناس مسئولین و کارشناسان واحدهای بهداشت خانواده، بهداشت محیط، آموزش سلامت، بهداشت حرفه ای، مبارزه بابیماریها، سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس و کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن برگزار گردید.
12:24:24 1397/07/16
باشروع بارش شدید باران در مورخ 13مهرماه 97روز جمعه و جاری شدن سیل و درگیر شدن اهالی روستاهای فوشه ،حیدرلات ،آلیان و ماکلوان و سید سرا مدیریت محترم شبکه بهداشت درمان فومن آقای دکتر ابوالقاسم عظیم یکتا با فراخوان تیم مدیریت بحران وتشکیل جلسه اقدام به برنامه ریزی و هماهنگی جهت کاهش آسیب ناشی از سیل نمودند
13:27:44 1397/07/14
با استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی و تیم پزشکی در روستاهای محروم امام زاده تقی و خسمخ در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 12و 13 مهر 97 به بیش از 120نفر خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه گردید