جستجو:  
شنبه 16 آذر 1398

 
 
معرفی اداره تجهیزات پزشکی
 
 
معرفی مدیریت
چاپ
 

اداره تجهیزات پزشکیمدیراداره تجهیزات پزشکی 

خانم مهندس مینا مهنسال
کارشناس ارشد  


Email: 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/18
 
     
 
 
شرح وظایف
چاپ