جستجو:  
سه شنبه 8 مهر 1399

 
 
معرفی اداره تجهیزات پزشکی
 
 
معرفی مدیریت
چاپ
 

اداره تجهیزات پزشکیمدیراداره تجهیزات پزشکی 

خانم مهندس مینا کهنسال
کارشناس ارشد  


Email: 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/07
 
     
 
 
شرح وظایف
چاپ