جستجو:  
سه شنبه 2 بهمن 1397

 
 
کارشناسان
چاپ
فاضل
 

اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 
 
 


 
 

 
دکتر نسیبه یوسفیان
 
رییس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر  

 
 Email: fdo@gums.ac.ir 

 


 


 
 
 
 
 
دکتر مریم رمضانی صیاد
 
مسئول واحد نظارت و بازرسی 
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 
 
 
 
 
دکتر بهزاد صفری مقدم
 
کارشناس مسئول واحد امور داروخانه ها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 

 
 
دکتر نیلوفر رفیع نظری
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                                
 
 

 


 

 

 
 
 
 سهیلا فرزاد
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
دکتر مریم قریشی
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
دکتر هنگامه پروانه
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
 

 

 

 
 
دکتر پریسا شاه محمودی
 
کارشناس واحد امور بیمارستانها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 


 

 
 
دکتر پویا تابان
 
کارشناس واحد امور بیمارستانها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                 
 

 

 

 
دکتر نیلوفر پورفولادچی
 
کارشناس واحد امور بیمارستانها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir 

 

  
 
مرضیه احمدی
 
تکنسین امور داروخانه ها
 

                                            
 

 

 

 
دکتر مریم گنجی زاده
 
کارشناس واحد امور داروخانه ها
 
 
Email:fdo@gums.ac.ir


 


 

  
 
دکتر فرسان حسینی
 
کارشناس واحد امور داروخانه ها
 
 
Email:fdo@gums.ac.ir                                                 
 

 

 

 
 
دکتر شیرین پروین رو
 
سرپرست اداره طبیعی سنتی
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                
 

 

 


دکتر ساناز سلیمی
 
کارشناس اداره طبیعی سنتی
 
 
 
 


 

 
 
دکتر جواد محمد زاده
 
مسئول واحد تحقیق و توسعه و تخفیف دارویی
 
 
 
 
دکتر ستاره میرکشمیری
 
کارشناس واحد تتحقیق و توسعه
 
 

 

 
 
 
 
 

مریم هادی زاده
 
کارشناس واحد تخفیف دارویی
 
 
دکتر بهاره گیلان نژاد
 
کارشناس واحد مخدر
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/07/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   6094