جستجو:  
یکشنبه 28 مهر 1398

 
 
کارشناسان
چاپ
فاضل
 

اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 
 
 


 
 

 
دکتر نسیبه یوسفیان
 
رییس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر  

 
 Email: fdo@gums.ac.ir 

 


 


 
 
 
 
 
دکتر افشین جهش
 
مسئول واحد نظارت و بازرسی 
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 
 
 
 
دکتر سیده ستاره میکشمیری
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 

 
 
دکتر هنگامه پروانه
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                                
 
 

 


 

 

 
 
 
 سهیلا فرزاد
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
دکتر ماریا اسماعیل زاده
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
دکتر فرزان هژیر امیری
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
 

 

 

 
 
دکتر پریسا شاه محمودی
 
مسئول واحد امور بیمارستانها و خرید متمرکز دارو
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 


 

 
 
مریم رسولی
 
کارشناس  واحد امور بیمارستانها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                 
 

 

 

 
دکتر فرسان حسینی
 
کارشناس واحد امور بیمارستانها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir 

 

  
 
مرضیه احمدی
 
تکنسین امور داروخانه ها
 

                                            
 

 

 

 
دکتر مریم گنجی زاده
 
کارشناس واحد امور داروخانه ها
 
 
Email:fdo@gums.ac.ir


 


 

  
 
دکتر نگار مهربخش
 
کارشناس واحد امور داروخانه ها
 
 
Email:fdo@gums.ac.ir                                                 
 

 

 

 
 
دکتر شیرین پروین رو
 
سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                
 

 

 


دکتر بهاره گیلان نزاد
 
کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل
 
 
 
 


 

 
 
دکتر
 
کارشناس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


 
 

 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   4  دیروز:   1  کل مراجعات:   6582