جستجو:  
چهارشنبه 20 آذر 1398

 
 
کارشناسان
چاپ

 اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

        سارا دبیریان : رئیس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

واحد نظارت و بازرسی

 

1)     افشین جهش: مسئول واحد نظارت و بازرسی

2)     سهیلا فرزاد: کارشناس نظارت و بازرسی

3)     ماریا اسماعیل زاده: کارشناس نظارت و بازرسی

4)     سپیده محمودی: کارشناس نظارت و بازرسی

5)     فرزان هژیر امیری: کارشناس نظارت و بازرسی

6)     هنگامه پروانه: کارشناس نظارت و بازرسی

 

واحد امور بیمارستان ها

 

1)     پریسا شاه محمودی: مسئول واحد امور بیمارستان ها

2)     زهرا هنربری کوهی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

3)     مریم رسولی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

4)     فاطمه حیدرزاد پهلویانی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

5)     سیده زهرا محمودی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

 

واحد امور داروخانه ها و توزیع

 

1)     مرضیه احمدی ماچیانی: کارشناس واحد امور داروخانه ها و توزیع

2)     افسانه شبانی: کارشناس واحد امور داروخانه ها و توزیع

 

واحد نظارت بر مواد مخدر

 

1)     مرجان جعفری خرازی: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

2)     زهرا بشرخواه تسیه: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

3)     مریم عفت پناه کمایی: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

 

انبار دارویی

 

           نگار مهربخش: مسئول فنی انبار دارویی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   7  کل مراجعات:   6798