جستجو:  
شنبه 16 آذر 1398

 
 
تجهیزات موجود
چاپ

دستگاه های موجود در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی :

- پلاریمتر

- دستگاه PHمتر

- دستگاه اسپکتروفتومتر

- دستگاه رفرکتومتر

- دستگاه رنسیمت

- دستگاه لاکتواستار

- دستگاه نقطه انجماد

- طیف سنجی جذب اتمی

- کروماتوگرافی گازی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/02
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2304