جستجو:  
شنبه 16 آذر 1398

 
 
امور شبکه های بهداشتی
چاپ

واحدهای شبکه بهداشتی

پانزده شبکه بهداشتی در سطح استان فعال می باشد

 

ردیف

شبکه

کارشناس مربوطه

تلفن تماس

1

شبکه بهداشت شهرستان لاهیجان

آقای مهندس رضا معظم

آقای مهندس اسماعیل کریمی

خانم مهندس مرضیه بهزاد

4223307

2

شبکه بهداشت شهرستان رودبار

آقای مهندس فردین نجاتی

خانم مهندی فرشته اخوان

34622171

34622209

3

شبکه بهداشت شهرستان تالش

آقای مهندس بهزاد بهشتی

44232036

4

شبکه بهداشت شهرستان لنگرود

آقای مهندس امید محمدی

خانم مهندس فاطمه کاظمیان

44524445

5

شبکه بهداشت شهرستان بندر انزلی

خانم مهندس فرحناز فکری

خانم مهندس پور عزت 

44543082

6

شبکه بهداشت شهرستان آستانه اشرفیه

خانم مهندس رقیه اصغری

42126130

7

شبکه بهداشت شهرستان رضوانشهر

خانم مهندس سمیزار دورانی

44622061

8

شبکه بهداشت شهرستان آستارا

خانم مهندس یلدا رضاپور

خانم مهندس فاطمه ادهمی 

44813033

9

شبکه بهداشت شهرستان صومعه سرا

خانم مهندس نعیمه کاظمی

44324088

10

شبکه بهداشت شهرستان ماسال

-----

44665030

11

شبکه بهداشت شهرستان سیاهکل

خانم مهندس مهتاب حسندخت

42322143

12

شبکه بهداشت شهرستان رودسر

خانم مهندس نازنین عموپور

42626081

13

شبکه بهداشت شهرستان فومن

خانم مهندس مریم رمضانی

34736002-3

14

شبکه بهداشت شهرستان املش

خانم مهندس سارا بنی خادمی

42726031

15

شبکه بهداشت شهرستان شفت

آقای مهندس موسی صبوری

34782790-3

 تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/13
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2975