جستجو:  
پنجشنبه 25 مهر 1398

 
 
معرفي اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 
 
معرفي مديريت
چاپ
 
 
 
 

اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی


مدیراداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

دکتر مرجان مهدوی روشن

دکترای تخصصی علوم تغذیه 

          ...سوابق علمی - اجرایی -  

 Email:marjanmahdavi60@gmail.com

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/18
 
     
 
 
شرح وظايف اداره
چاپ