جستجو:  
دوشنبه 1 بهمن 1397

 
 
معرفي اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
 
 
معرفي مديريت
چاپ
 
 
 

اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی


مدیراداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

دکتر مرجان مهدوی روشن

دکترای تخصصی علوم تغذیه


سوابق علمی - اجرایی ...

Email:marjanmahdavi60@gmail.com

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/10
 
     
 
 
شرح وظايف اداره
چاپ