جستجو:  
سه شنبه 2 بهمن 1397

 
 
فرمها و چک لیست ها
چاپ

- چک لیست PRPS

فرم های خام مورد نیاز پروانه ساخت

- تعهد نامه محضری تعلیق پروانه صادره

- تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری

- فرم چهار برگی صدور پروانه بهداشتی ساخت

 

فرم های خام مورد نیاز پروانه ساخت ظرفیت خالی

- تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری

- فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/01
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   2  کل مراجعات:   613