سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 2 مهر 1393 English
جستجو:  
معرفی معاونت غذا و دارو
 
 

نام : فیروز

نام خانوادگی : سرودی

تخصص : دکترای داروسازی

f_souroodi@gums.ac.ir:E-mail 

 
 
 
آدرس محل کار :
رشت- خیابان شریعتی - کوچه شهید ملک پور ( زیرکوچه ) - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - طبقه اول - دفتر معاونت
 
 

           تلفن : 2231370- ( 0131)

           دور نگار: 2229595
           پیامک : 30001435
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1391/11/02