جستجو:  
یکشنبه 2 مهر 1396

 
 
کارشناسان
چاپ
فاضل
 

اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 
 
 


 
 

 
دکتر روزبه رسولی
 
رییس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر  

 
 Email: fdo@gums.ac.ir 

 


 


 
 
 
 
 
دکتر علیرضا حسین زاده
 
کارشناس مسئول نظارت بر امور دارو  
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 
 
 
 
 
دکتر بهزاد صفری مقدم
 
کارشناس مسئول واحد امور داروخانه ها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                               

 


 

 
 
دکتر نیلوفر رفیع نظری
 
کارشناس نظارت بر امور دارو
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                                
 
 

 


 

 

 
 
 
 سهیلا فرزاد
 
کارشناس نظارت بر امور دارو
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
دکتر مریم قریشی
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
دکتر کبودان
 
کارشناس واحد نظارت و بازرسی
 
 
 

 

 

 
 
دکتر بهاره گیلان نژاد
 
کارشناس دارویی واحد مخدر
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                 

 


 


 

 
 
دکتر سپیده سیف الهی
 
کارشناس نظارت بر امور دارو
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                 
 

 

 

 
آسا صفری
 
کارشناس امور داروخانه ها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir 

 

  
 
مرضیه احمدی
 
تکنسین امور داروخانه ها
 

                                            
 
 
 

 

 

 
دکتر سارا رافع
 
کارشناس واحد امور بیمارستانها
 
 
Email:fdo@gums.ac.ir


 

 

  
 
 
دکتر افشین جهش 
 
کارشناس واحد امور بیمارستانها
 
 
Email:fdo@gums.ac.ir                                                 
 
 
 

 

 


 


 
دکتر لاله فاضل
 
کارشناس واحد امور بیمارستانها
 
 
Email: fdo@gums.ac.ir                                                
 

 

 

 

    
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/09/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   4942