جستجو:  
جمعه 1 تیر 1397

 
 
كارشناسان
چاپ

مهندس فرید خلیلی
 
رییس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی  

 

 
مهندس عباس نعیمی
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 

 
مهندس حسین فتحی
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 

 
مهندس مریم جلالی
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 

 
مهندس معصومه پورمهدی
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 

 
مهندس الهام سلیمانی
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

مهندس افروز معصومی
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 


مهندس سیده صدیقه موسویان
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

 


مهندس زهره غلامی
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی


مهندس عاطفه رضایی 
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

 


مهندس مائده پیله ور جاوید
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

 


مهندس لعیا کلاوری 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/09/01
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   4555