جستجو:  
شنبه 5 خرداد 1397

 
 
کارشناسان
چاپ
اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی 
 
 


 

 
دکتر مرجان مهدوی روشن
 
رییس اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی 

 
 Email: food@gums.ac.ir
 

 


 


 

 
 
 
 
 
مهندس مسعود رمضانی پور

 
کارشناس مواد غذایی
 
 

 


 

 
 
 
 
مهندس علیرضا نجفی
 
 کارشناس مسئول مواد غذایی
 
 
 Email: food@gums.ac.ir

 

 
مهندس رامین افراسیابی
 
کارشناس آرایشی و بهداشتی
 


 

 
 
مهندس فاطمه احمدیان
 
 
کارشناس مواد غذایی
 
 

 


 

 
 
مهندس سمیه عبدالهی
 
 
کارشناس مواد غذایی
 
 
 

 


 

 
 
مهندس سارا اقبالی اصل 
 
 
کارشناس مواد غذایی  
 

 


 

 
 
مهندس معصومه اصغری 
 
کارشناس مواد غذایی  
 

 

 

 

 
مهندس سیده مریم موسوی
 
کارشناس مواد غذایی
 
 

    
واحد آرایشی و بهداشتی :
 

  


مهتدس حورا رمضانی چابک
 
کارشناس آرایشی و بهداشتی

 
Email: food@gums.ac.ir  
  


 

 


مهندس خدیجه اشتیاقی
 
کارشناس آرایشی و بهداشتی


 

 


مهندس سمیه نجف زاده
 
کارشناس آرایشی و بهداشتی

 
Email: food@gums.ac.ir 
 
 

 

 

 مهندس مریم فارسی
 
کارشناس مواد غذایی 


 

 


مهندس سیده زینب صمدی جیردهی
 
کارشناس مواد غذایی


 Email:food@gums.ac.ir
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/15
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   6214