سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/11/21     تعداد دفعات مشاهده 53 بار     ساعت 15:11:57     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات چشم

تاریخ دفاع 23 دی ماه 1398

 جلسه دفاع دستیار تخصصی رشته چشم پزشکی دکتر یاسر خاکپور با عنوان طرح

" مقایسه ی نتایج عمل جراحی فیکوویسکوکانالوستومی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و گلوکوم سودواکسفولیاسیون مراجعه کننده" 

به بیمارستان امیرالمومنین رشت در سال 98-97 " در تاریخ  23 دی ماه 1398  برگزار گردید.

 مجری طرح: دکتر ابراهیم آذری پور، دکتر رضا سلطانی مقدم

همکاران طرح: دکتر یاسر خاکپور، دکتر سهیل سلطانی پور، دکتر عبدالرضا مدقالچی، دکتر یوسف علیزاده ، شیلا کیان مهر