سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 15 تیر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/11/21     تعداد دفعات مشاهده 39 بار     ساعت 13:53:39     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات چشم

در سالن کارگاه های دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

کارگاه ترجمان دانش روز چهارشنبه 98/12/7  در

  . در سالن کارگاه های دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار می گردد