سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 25 مهر 1396 English
جستجو:  
بازآموزی
 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بازآموزی    :

ردیف

عنوان مقاله

عنوان کنگره

سخنرانی /پوستر

سال

ارائه کنندگان

1

تظاهرات چشمی بیماریهای سیستمیک

کنفرانس های ماهامه دانشکده پزشکی

Case presentation

28/11/92

گروه چشم

2

مدون ویژه متخصصین چشم

برنامه بازآموزی مدون دو روزه سگمان قدامی تازه های جراحی رفراکتیو و کراتوکونوس

سخنرانی

7/3/93

گروه چشم

3

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

15/12/92

گروه چشم

4

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

30/8/92 و 1/8/92

گروه چشم

5

مدون ویژه متخصصین چشم

برنامه مدون بیماریهای اربیت –ویژه متخصصین چشم 

سخنرانی

8-9 /3/92

گروه چشم

6

مدون ویژه متخصصین چشم

برنامه مدون استرابیسم –ویژه متخصصین چشم 

سخنرانی

2/12/91

گروه چشم

7

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

10/12/91

گروه چشم

8

مدون ویژه متخصصین چشم

برنامه مدون بازآموزی شبکیه و زجاجیه و بیماریهای عروقی شبکیه ویژه چشم -متخصصین چشم

سخنرانی

11-12/3/91

گروه چشم

9

مدون ویژه متخصصین چشم

برنامه مدون بازآموزی گلوکوم (1و2و3)ویژه چشم ویژه متخصصین چشم 

سخنرانی

18-19/12/90

گروه چشم

10

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

6/11/90

گروه چشم

11

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

3/9/90

گروه چشم

12

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

30/10/89

گروه چشم

13

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

5/12/89

گروه چشم

14

مدون ویژه متخصصین چشم

برنامه مدون یوویت

سخنرانی

21/7/89

گروه چشم

15

مدون ویژه متخصصین چشم

مدون رفراکتیو سرجری

سخنرانی

22/7/89

گروه چشم

16

مدون ویژه متخصصین چشم

برنامه مدون استرابیسموس

سخنرانی

23/7/89

گروه چشم

17

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

9/7/88

گروه چشم

18

مدون چشم

برنامه مدون کاتاراکت -ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

6/8/88

گروه چشم

19

مدون چشم

برنامه مدون تجویز لنز تماسی - ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

7/8/88

گروه چشم

20

مدون ویژه متخصصین چشم

مدون نورافتالمولوژی

سخنرانی

7/8/87

گروه چشم

21

مدون ویژه متخصصین چشم

مدون تجویز عینک 

سخنرانی

8/8/87

گروه چشم

22

مدون ویژه متخصصین چشم

مدون رفراکتیو سرجری  

سخنرانی

9/8/87

گروه چشم

23

مدون ویژه متخصصین چشم

مدون تروما در چشم پزشکی  

سخنرانی

10/8/87

گروه چشم

24

مدون چشم

برنامه مدون ویژه چشم پزشکان عمومی

سخنرانی

30/8/87

گروه چشم

25

مدون چشم مدون ملتحمه و قرنیه (1)

مدون ویژه متخصصین چشم

سخنرانی

9/8/85

گروه چشم

26

مدون چشم مدون ملتحمه و قرنیه (2)

مدون ویژه متخصصین چشم

سخنرانی

10/8/85

گروه چشم

27

مدون چشم مدون- عوارض جراحی کاتاراکت

مدون ویژه متخصصین چشم

سخنرانی

11/8/85

گروه چشم

28

مدون چشم مدون- گلوکوم

مدون ویژه متخصصین چشم

سخنرانی

12/8/85

گروه چشم

29

کارگاه آموزشی فیکو(WET LAB)

ویژه متخصصین چشم

سخنرانی

9-12/8/85

گروه چشم

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/08/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   832