سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 1 خرداد 1396 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی پایان یافته

ردیف

طرح های پایان یافته

1

بررسی تکرار پذیری دستگاه OCT در اندازه گیری ضخامت لایه عصبی شبکیه در چشم افراد طبیعی (مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده) مصوب سال 1389

2

بررسی کیفیت زندگی در بیماران گلوکومی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت
(مجری طرح : مریم خوشبخت، دکترسهیل سلطانی پور)

3

بررسی فراوانی اختلالات بینایی در تصادفات رانندگان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی پورسینا از 1/10/1387 لغایت 1/4/1388 ( مجری طرح : دکتر حسن بهبودی ) مصوب سال 1387

4

بررسی بروز رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) و عوامل خطرساز آن در شیرخواران نارس ارجاع شده از استان گیلان به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت (مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )

5

بررسی فراوانی بیماریهای دیابتیک رتینوپاتی و دژنرسانس وابسته به سن ماکولا و سایر علل مرتبط با نابینایی ، کم بینایی در جمعیت بالای 50 سال استان گیلان در سال 1391 (مجری طرح : دکتر حسن بهبودی دکتر سیامک مرادیان مشترک با دانشگاه شهید بهشتی تهران )

6

تأثیر ریفامپین خوراکی در درمان کوریورتینوپاتی سروز مرکزی ایدیوپاتیک حاد
( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )
مصوب سال 1391

7

بررسی مقایسه تغییرات فشار داخل چشمی حین پوزیشن پرون در جراحی لامینکتومی با دو روش بیهوشی وریدی و ایزوفلوران ( مجری طرح : دکتر علی اشرف )

8

بررسی فراوانی نسبی انسداد مجرای اشکی در بیماران کاندید جراحی کاتاراکت ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

9

ارزیابی ضخامت نرمال ماکولا بر حسب سن و جنس در افراد سالم با استفاده از
 
Cirrus HD-OCT در شهر رشت ( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری )

10

بررسی فراوانی نسبی موفقیت عمل داکریوسیستورینوستومی بیرونی بدون فلاپ ساک اشکی در مبتلایان به انسداد مجرای اشکی(مجری طرح : دکترآبتین حیرتی)

11

بررسی اثربخشی ترانکسامیک اسید موضعی در کاهش خونریزی حین و بعد از عمب داکریوسیستورینوستومی اکسترنال در مبتلایان به انسداد اولیه اکتسابی مجرای نازولاکریمال : یک کارآزمائی بالینی تصادفی و دوسوکور ( مجری طرح : دکتر علی اشرف)

12

بررسی خطای تشخیص بالینی ضایعات ماکولا بر اساس یافته های oct در بیماران کاندید جراحی کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت در سال 92 1393 ( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )

13

بررسی فراوانی نسبی Agger Nasi (ANC)Cell و یافته های رادیو لوژیک همراه در بیماران کاندیدای جراحی داکریوسیستورینوستومی در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) ( مجری طرح : دکترحسن بهبودی )

14

بررسی تغییرات آستیگماتیسم قرنیه بعد از عمل جراحی عضلات رکتوس در بیماران مبتلا به استرابیسم مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1392
( مجری طرح : دکترعبدالرضا مدقالچی )

15

بررسی ارتباط ضخامت لایه عصبی شبکیه با آمبلیوپی
 ( مجری طرح : دکتر عبدالرضا مدقالچی )

16

بررسی فراوانی HTN , DMI , IHD در بیماران مبتلا به کاتاراکت جراحی شده در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت (مجری طرح : دکتر دکتر محمدرسول صبوری)

17

مقایسه فشار داخل چشم و عمق اتاق قدامی قبل و بعد از عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون 1389 1388 ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

18

بررسی نظر متخصصین اطفال استان گیلان در مورد معیارهای غربالگری رتینوپاتی نارسی ( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )

19

مقایسه اندازه گیری ضخامت قرنیه با اسپکولار میکروسکوپی غیرتماسی و پاکی متری اولتراسوند ( مجری طرح : دکترمحمدرضا پنج تن پناه )

20

بررسی تکرارپذیری دستگاه OCT در اندازه گیری ضخامت لایه عصبی شبکیه در چشم بیماران مبتلا به گلوکوم ( مجری طرح : دکتررضا سلطانی مقدم)

21

بررسی عوامل مرتبط با تمایلات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در انتخاب رشته تخصصی ( مجری طرح : دکتریوسف علیزاده ، مریم خوشبخت )

22

بررسی پایایی و تکرار پذیری دستگاه Spectral domain cirrus oct در اندازه گیری ضخامت ماکولا

23

بررسی پیامدهای عمل جراحی lateral tarsal strip در بیماران مبتلا به انتروپیون involutional پلک تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

24

بررسی نتایج پروبینگ مجرای اشکی در اطفال 9 ماهه تا 4 سال مراجعه کننده به کلینیک از سال 1390 1378 ( مجری طرح : دکترعبدالرضا مدقالچی )

25

بررسی دانش و عملکرد در زمینه سندرم بینایی ناشی از کار با رایانه در کاربران دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( مجری طرح : دکترمحمد رسول صبوری)- مصوب سال 1390

26

بررسی عوامل مرتبط با همکاری بیمار حین جراحی امولسیفیکاسیون با بی حسی موضعی در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت در سال 91-1390

 ( مجری طرح : دکترآبتین حیرتی)

27

بررسی پایایی (تکرارپذیری) دستگاه OCT (Spectral domain cirrus) در اندازه گیری ضخامت ماکولا در چشم های قبل و بعد از دیلاتاسیون مردمک

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده)

28

بررسی شدت بیماری کراتوکونوس بر اساس elevation ناشی از دو سطح رفرانس معمولی و enhanced ( مجری طرح : دکترمحمدجواد محمدی دکتر رضا سلطانی مقدم ) مصوب سال 1392

29

بررسی بروز، پیامد سندرم ترسون و عوامل مرتبط با آن در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه (SAH) بستری در بیمارستان پورسینای رشت

(مجری: دکتر حسن بهبودی) مصوب سال 1392

 

مقایسه تاثیر دو روش اداره بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات فشار داخل چشم در بیماران تحت جراحی لامینکتومی در پوزیشن پرون در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت در سال 91-90

(مجری : دکتر علی اشرف- دکتر حسن بهبودی)

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   920