سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 1 فروردین 1397 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی پایان یافته

ردیف

طرح های پایان یافته

1

بررسی تکرار پذیری دستگاه OCT در اندازه گیری ضخامت لایه عصبی شبکیه در چشم افراد طبیعی (مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده) مصوب سال 1389

2

بررسی اثرات درمانی تاثیر داخل زجاجیه آواستین در درمان CSCR مزمن

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری نژاد )

3

بررسی اثرات درمانی داخل زجاجیه ای آواستین در سنترال سروز کوریورتینوپاتی مزمن

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری ) مصوب 28/8/90

4

بررسی پایایی و تکرار پذیری دستگاه Spectral domain cirrus OCT

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب 1391

5

بررسی کیفیت زندگی در بیماران گلوکومی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت
(مجری طرح : مریم خوشبخت، دکترسهیل سلطانی پور)

6

بررسی فراوانی اختلالات بینایی در تصادفات رانندگان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی پورسینا از 1/10/1387 لغایت 1/4/1388 ( مجری طرح : دکتر حسن بهبودی ) مصوب سال 1387

7

بررسی بروز رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP) و عوامل خطرساز آن در شیرخواران نارس ارجاع شده از استان گیلان به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت (مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب 11/12/93

8

بررسی فراوانی بیماریهای دیابتیک رتینوپاتی و دژنرسانس وابسته به سن ماکولا و سایر علل مرتبط با نابینایی ، کم بینایی در جمعیت بالای 50 سال استان گیلان در سال 1391 (مجری طرح : دکتر حسن بهبودی – دکتر سیامک مرادیان مشترک با دانشگاه شهید بهشتی تهران )

9

تأثیر ریفامپین خوراکی در درمان کوریورتینوپاتی سروز مرکزی ایدیوپاتیک حاد
( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) – مصوب 23/5/91

10

بررسی مقایسه تغییرات فشار داخل چشمی حین پوزیشن پرون در جراحی لامینکتومی با دو روش بیهوشی وریدی و ایزوفلوران ( مجری طرح : دکتر علی اشرف )

11

بررسی فراوانی نسبی انسداد مجرای اشکی در بیماران کاندید جراحی کاتاراکت ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

12

ارزیابی ضخامت نرمال ماکولا بر حسب سن و جنس در افراد سالم با استفاده از
Cirrus HD-OCT در شهر رشت ( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری )

13

بررسی فراوانی نسبی موفقیت عمل داکریوسیستورینوستومی بیرونی بدون فلاپ ساک اشکی در مبتلایان به انسداد مجرای اشکی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت 92-90 (مجری طرح : دکترحسن بهبودی ) مصوب 23/12/91

14

بررسی اثربخشی ترانکسامیک اسید موضعی در کاهش خونریزی حین و بعد از عمب داکریوسیستورینوستومی اکسترنال در مبتلایان به انسداد اولیه اکتسابی مجرای نازولاکریمال : یک کارآزمائی بالینی تصادفی و دوسوکور ( مجری طرح : دکتر علی اشرف)

15

بررسی خطای تشخیص بالینی ضایعات ماکولا بر اساس یافته های oct در بیماران کاندید جراحی کاتاراکت مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت در سال 92 – 1393 ( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )

16

بررسی فراوانی نسبی Agger Nasi (ANC)Cell و یافته های رادیو لوژیک همراه در بیماران کاندیدای جراحی داکریوسیستورینوستومی در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) ( مجری طرح : دکترحسن بهبودی )

17

بررسی تغییرات آستیگماتیسم قرنیه بعد از عمل جراحی عضلات رکتوس در بیماران مبتلا به استرابیسم مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1392
( مجری طرح : دکترعبدالرضا مدقالچی )

18

بررسی ارتباط ضخامت لایه عصبی شبکیه با آمبلیوپی
( مجری طرح : دکتر عبدالرضا مدقالچی )

19

بررسی فراوانی HTN , DMI , IHD در بیماران مبتلا به کاتاراکت جراحی شده در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت (مجری طرح : دکتر دکتر محمدرسول صبوری)

20

مقایسه فشار داخل چشم و عمق اتاق قدامی قبل و بعد از عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون 1389 – 1388 ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

21

بررسی نظر متخصصین اطفال استان گیلان در مورد معیارهای غربالگری رتینوپاتی نارسی ( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده )

22

مقایسه اندازه گیری ضخامت قرنیه با اسپکولار میکروسکوپی غیرتماسی و پاکی متری اولتراسوند ( مجری طرح : دکترمحمدرضا پنج تن پناه )

23

بررسی تکرارپذیری دستگاه OCT در اندازه گیری ضخامت لایه عصبی شبکیه در چشم بیماران مبتلا به گلوکوم ( مجری طرح : دکتررضا سلطانی مقدم)

24

بررسی عوامل مرتبط با تمایلات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در انتخاب رشته تخصصی ( مجری طرح : دکتریوسف علیزاده ، مریم خوشبخت )

25

بررسی پیامدهای عمل جراحی lateral tarsal strip در بیماران مبتلا به انتروپیون involutional پلک تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت ( مجری طرح : دکتر آبتین حیرتی )

26

بررسی نتایج پروبینگ مجرای اشکی در اطفال 9 ماهه تا 4 سال مراجعه کننده به کلینیک از سال 1390 – 1378 ( مجری طرح : دکترعبدالرضا مدقالچی )

27

بررسی دانش و عملکرد در زمینه سندرم بینایی ناشی از کار با رایانه در کاربران دانشگاه علوم پزشکی گیلان ( مجری طرح : دکترمحمد رسول صبوری)- مصوب 25/11/90

28

بررسی عوامل مرتبط با همکاری بیمار حین جراحی امولسیفیکاسیون با بی حسی موضعی در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت در سال 91-1390

( مجری طرح : دکترآبتین حیرتی)

29

بررسی پایایی (تکرارپذیری) دستگاه OCT (Spectral domain cirrus) در اندازه گیری ضخامت ماکولا در چشم های قبل و بعد از دیلاتاسیون مردمک

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده) مصوب 20/8/91

30

بررسی شدت بیماری کراتوکونوس بر اساس elevation ناشی از دو سطح رفرانس معمولی و enhanced ( مجری طرح : دکترمحمدجواد محمدی – دکتر رضا سلطانی مقدم ) مصوب سال 1392

31

بررسی بروز، پیامد سندرم ترسون و عوامل مرتبط با آن در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه (SAH) بستری در بیمارستان پورسینای رشت

(مجری: دکتر حسن بهبودی) مصوب سال 1392

32

مقایسه تاثیر دو روش اداره بیهوشی پروپوفول و ایزوفلوران بر تغییرات فشار داخل چشم در بیماران تحت جراحی لامینکتومی در پوزیشن پرون در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت در سال 91-90

(مجری : دکتر علی اشرف- دکتر حسن بهبودی)

33

مقایسه جراحی ناخنک به دو روش پیوند ملتحمه ای آزاد و استفاده از غشای آمنیوتیک در بیماران تحت عمل جراحی ناخنک در بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت طی سالهای94-1393(مجری: دکتر میترا اکبری) مصوب 26/12/93

34

بررسی توافق پریمتری و اپتیکال کوهرنس توموگرافی در تشخیص زودرس رتینوپاتی ناشی از هیدروکسی کلروکین (مجری: دکتر صبوری) مصوب 5/3/93

35

بررسی همبستگی بین ایندکس های اندازه گیری شده توسط پنتا کم با Elevation Difference قرنیه در بیماران با کراتوکونوس خفیف و متوسط در سال 1393 در مرکز آ موزشی درمانی امیرالمونین شهر رشت (مجری: دکتر رضا سلطانی مقدم) مصوب 29/2/93

 36  ارزیابی ضخامت نرمال کوروئید بر حسب سن با استفاده از تصویر برداری EDI-OCT در شهر رشت

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری ) مصوب 2/9/94

   37
 

 ارزیابی تشخیصی معیارهای غربالگری توصیه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تشخیص بیماران ROP نیازمند درمان مراجعه­ کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت ( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب 1394

 38  بررسی جراحی استرابیسموس بر تغییرات شکاف پلکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) در سال 1394
( مجری طرح : دکتر مدقالچی ) مصوب 1394
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1163