سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 خرداد 1396 English
جستجو:  
طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا

ردیف

عنوان طرح­های در حال اجرا

1

بررسی فراوانی عوارض تزریق داخل زجاجیه آواستین بر سلول های اندوتلیال قرنیه

( مجری طرح : دکتر محمدجواد محمدی دکتر محمدرضا پنج تن پناه ) مصوب 1389

2

بررسی اثرات درمانی تاثیر داخل زجاجیه آواستین در درمان CSCR مزمن

 ( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری نژاد )

3

بررسی اثرات درمانی داخل زجاجیه ای آواستین در سنترال سروز کوریورتینوپاتی مزمن

 ( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری ) مصوب سال 90

4

بررسی پایایی و تکرار پذیری دستگاه Spectral domain cirrus OCT

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب 1391

5

بررسی توافق پریمتری و اپتیکال کوهرنس توموگرافی در تشخیص زودرس رتینوپاتی ناشی از هیدروکسی کلروکین (مجری طرح: دکتر محمدرسول صبوری نژاد) مصوب 1393

6

بررسی خصوصیات جمعیت شناختی و برخی عوامل همراه در بیماران مبتلا به انسداد مجرای اشکی فانکشنال مراجعه کننده به مرکز آموزشی

7

بررسی عیوب انکساری در بچه های نارس

 (مجری طرح: دکتر عبدالرضا مدقالچی)

8

بررسی تاثیر جراحی استرابیسم بر تغییرات شکاف پلکی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) در سال 1394

(مجری طرح: دکتر عبدالرضا مدقالچی)

9

ارزیابی تشخیصی معیارهای غربالگری توصیه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تشخیص بیماران ROP نیازمند درمان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت

( مجری طرح : دکتر یوسف علیزاده ) مصوب سال 1394

10

بررسی شدت بیماری کراتوکونوس بر اساس اندکس های پیشرفت پاکیمتریک (PPI) اندازه گیری شده توسط پنتاکم در سال 1393 در مرکز آ موزشی درمانی امیرالمومنین شهر رشت

(مجری: دکتر رضا سلطانی مقدم) مصوب سال 1394

11

ارزیابی ضخامت نرمال کوروئید بر حسب سن با استفاده از تصویر برداری EDI-OCT در شهر رشت

( مجری طرح : دکتر محمدرسول صبوری ) مصوب سال 1394

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/03/29
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   998